เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D ของ Socket Mobile

ร้านค้าของคุณต้องใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเพื่อใช้ฮาร์ดแวร์นี้

หากคุณใช้ Shopify POS สำหรับ iPad และกำลังใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด Socket Mobile S700 หรือ CHS 7Ci สำหรับการสแกน บาร์โค้ด 1D ทั้งแบบดิจิตอลและแบบพิมพ์

Shopify POS - เครื่องสแกนบาร์โค้ด Socket Mobile

Socket Mobile S700 และ CHS 7Ci คือเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพาที่มีน้ำหนักเบาและเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Shopify POS

ใครบ้างที่ควรใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D

คุณควรใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D Socket Mobile S700 หรือ CHS 7Ci หากคุณต้องการเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียกดูแค็ตตาล็อกของคุณเพื่อค้นหา

เครื่องอ่านจะเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Shopify POS ด้วย Bluetooth เพื่อให้คุณสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ในตลาด งานออกร้าน ร้านป๊อปอัพ หรือร้านค้าจริง โดยจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายชาร์จหรือแท่นชาร์จที่ให้มา ซึ่งต่างก็ต้องเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า เมื่อชาร์จไฟเต็มจำนวน แบตเตอรี่ของเครื่องอ่านจะใช้งานได้นานสูงสุด 14 ชั่วโมง (สแกนประมาณ 15,000 ครั้ง)

อุปกรณ์และรุ่นที่เข้ากันได้

ตารางนี้จะแสดงว่าเครื่องสแกน 1D ใดของ Socket Mobile ที่เข้ากันได้กับ Shopify POS:

เครื่องสแกนบาร์โค้ด Socket Mobile 1D ที่เข้ากันได้กับ Shopify POS
อุปกรณ์ POS ที่เข้ากันได้ SKU Socket Mobile S700 ที่เข้ากันได้ SKU Socket Mobile CHS 7Ci ที่เข้ากันได้ ฉันจำเป็นต้องใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่าหรือไม่
iPad
 • CX3360‑1682
 • CX3397‑1855
 • CX2870‑1409
 • CX2895‑1508
 • CX2885‑1484
 • CX2883‑1480
 • CX2887‑1486
ใช่

หมายเหตุ: เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D Socket Mobile S700 และ CHS 7Ci เข้ากันไม่ได้กับ Shopify POS สำหรับ iPhone หรือ Android

สถานที่ซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D Socket Mobile

คุณสามารถซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D Socket Mobile จากซัพพลายเออร์ต่อไปนี้:

ซัพพลายเออร์สำหรับเครื่องสแกนบาร์โค้ด Socket Mobile 1D
ภูมิภาค ตัวแทนจำหน่าย
แคนาดา ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
สหรัฐอเมริกา ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
สหราชอาณาจักร ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
ไอร์แลนด์ ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
ยุโรป SocketStore.eu
ญี่ปุ่น SocketStore.jp

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณกับ iPad

 1. ไปที่การตั้งค่า iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่

 2. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 3. เปิดเครื่องสแกนบาร์โค้ดโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าเครื่องสแกนจะส่งเสียง

 4. ใน iPad ให้แตะที่เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด:

  เพิ่มปุ่มเครื่องสแกนบาร์โค้ด Bluetooth

 5. เมื่อกล่องโต้ตอบจับคู่และเชื่อมต่อเครื่องสแกนปรากฏขึ้น ให้แตะที่เครื่องสแกน 1D แล้วสแกนบาร์โค้ด:

  กล่องโต้ตอบการจับคู่และเชื่อมต่อเครื่องสแกน

  เครื่องสแกนจะส่งเสียงสามครั้ง เพื่อบ่งชี้ว่าอยู่ในโหมด iOS และพร้อมที่จะจับคู่กับ iPad ของคุณ

 1. แตะที่เปิดรายการอุปกรณ์

 2. หากต้องการจับคู่และเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ด ให้แตะที่เครื่องดังกล่าวเมื่อปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกอุปกรณ์เสริม (คุณอาจต้องรอสักครู่)

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความในหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด Bluetooth จะแสดงสถานะว่าเชื่อมต่ออยู่:

หน้าจอฮาร์ดแวร์พร้อมเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่เชื่อมต่อแล้ว

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้เลิกจับคู่เครื่องสแกนแล้วลองอีกครั้ง

ตราบใดที่เครื่องสแกนยังคงจับคู่กับ iPad ตัวเครื่องก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในขอบเขตการใช้งาน

จับคู่กับ iPad อีกเครื่องหรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

คุณสามารถจับคู่เครื่องสแกนของคุณกับ iPad อีกเครื่องหรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นได้

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่เครื่องสแกนบาร์โค้ด

 2. จับคู่เครื่องสแกนของคุณกับ iPad เครื่องอื่น หรืออ่านคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ Bluetooth บนอุปกรณ์ใหม่

เลิกจับคู่เครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นเครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่ได้จับคู่ หากต้องการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น คุณก็จำเป็นที่จะต้องเลิกจับคู่เครื่องสแกนดังกล่าวกับ iPad เสียก่อน

ขั้นตอน:

 1. เปิดเครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณ

 2. กดปุ่มสแกนค้างไว้ ในเวลาเดียวกันให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินเสียงสามครั้ง ให้ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม จากนั้นเครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณจะปิดใช้งาน

 3. ใน Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 4. เครื่องอ่านบาร์โค้ดจะแสดงสถานะว่าเลิกเชื่อมต่อ ให้รูดไปทางซ้ายจากนั้นแตะที่ลบ

 5. ไปที่การตั้งค่า iPad ของคุณ (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป)

 6. แตะที่Bluetooth

 7. ในอุปกรณ์ของฉัน ให้แตะที่ปุ่ม ด้านข้างเครื่องอ่านบาร์โค้ด Socket:

  Shopify POS - การตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด Bluetooth

 8. แตะที่ลืมอุปกรณ์นี้

 9. แตะตกลง

การแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D

หากคุณประสบปัญหาในการสแกนบาร์โค้ดด้วย Shopify POS และเครื่องสแกนบาร์โค้ด Socket Mobile S700 หรือ CHS 7Ci ให้ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อจัดการปัญหา:

 • ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องสแกนของคุณ
 • ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนและ iPad ของคุณจับคู่อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบบาร์โค้ดของสินค้า
 • พยายามสแกนสินค้าคงคลังด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดอยู่ใช่หรือไม่
 • ประเภทบาร์โค้ดที่รองรับ
 • รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องสแกนของคุณ

 1. คุณกำลังใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ถูกต้องใช่หรือไม่ เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D ที่ Shopify POS รองรับมีแค่ Socket Mobile S700 และ CHS 7Ci เท่านั้น

 2. คุณกำลังใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดกับ iPad ใช่หรือไม่ เครื่องสแกนบาร์โค้ดไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Shopify POS สำหรับ iPhone หรือ Android ได้

 3. ร้านค้าที่คุณเข้าสู่ระบบกำลังใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่าหรือไม่ ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่า หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมกับ Shopify POS

 4. เครื่องสแกนมีแบตเตอรี่และอยู่ในขอบเขตการใช้งานกับ iPad หรือไม่ ตรวจสอบว่าเครื่องอ่านชาร์จไฟเต็มและอยู่ในขอบเขตการใช้งาน (100 เมตรหรือน้อยกว่า)

 5. คุณกำลังสแกนบาร์โค้ดประเภทใด เครื่องอ่านนี้ใช้งานได้กับบาร์โค้ด 1D เท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ประเภทบาร์โค้ดที่รองรับ

ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนและ iPad ของคุณจับคู่อย่างถูกต้อง

 1. เครื่องสแกนบาร์โค้ดแสดงสถานะว่าเชื่อมต่ออยู่ในหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ Shopify POS เมื่อเปิดอยู่และอยู่ในขอบเขตการใช้งานหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad แล้วลืมเครื่องสแกนบาร์โค้ดและจับคู่กับ iPad ของคุณอีกครั้ง

 2. เครื่องสแกนปรากฏในการตั้งค่า Bluetooth ของ iPad หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ Bluetooth ของ iPad และเครื่องสแกนแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อแล้ว

 3. เมื่อจับคู่เครื่องสแกนและ iPad คุณสแกนบาร์โค้ดที่ถูกต้องใน Shopify POS หรือไม่ บาร์โค้ด 1D จะตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดให้เป็นโหมด iOS เพื่อทำงานร่วมกับ iPad ของคุณ หากคุณไม่ได้ยินเสียงสามครั้งเมื่อคุณสแกนบาร์โค้ด หรือหากคุณบังเอิญสแกนบาร์โค้ด 2D เครื่องสแกนก็จะไม่อยู่ในโหมด iOS ดังนั้นให้เลิกจับคู่กับ iPad แล้วจับคู่อีกครั้ง พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สแกนบาร์โค้ด 1D ใน Shopify POS และได้ยินเสียงสามครั้งก่อนที่จะดำเนินไปยังขั้นตอนถัดไป

 4. ก่อนหน้านี้เครื่องสแกนจับคู่กับ iPad เครื่องอื่นหรือไม่ เครื่องสแกนสามารถจับคู่กับ iPad ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ดังนั้นให้เลิกจับคู่เครื่องสแกนกับ iPad อีกเครื่อง จากนั้นจึงจับคู่เครื่องสแกนกับ iPad ใหม่

 5. การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณภาพไม่ดีใช่หรือไม่ อ่านคำแนะนำของ Apple เกี่ยวกับการลดการรบกวน Bluetooth

ตรวจสอบบาร์โค้ดของสินค้า

 1. เครื่องอ่านรู้จักบาร์โค้ดใด ๆ บ้างหรือไม่ ลองสแกนบาร์โค้ดของสินค้าในละแวกใกล้เคียงที่ไม่ใช่ของร้านค้าคุณ หากเครื่องอ่านจับคู่อย่างถูกต้อง คุณจะเห็นข้อผิดพลาดบาร์โค้ดที่ไม่รู้จักใน Shopify POS หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป แต่หากคุณไม่พบข้อผิดพลาดดังกล่าว ให้เลิกจับคู่เครื่องอ่านกับ iPad และจับคู่ใหม่อีกครั้ง

 2. สินค้าปรากฏให้เห็นบน Shopify POS หรือไม่ หากสินค้าซ่อนอยู่บน Shopify POS ก็จะไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดของสินค้าได้ เนื่องจากแอปไม่ได้โหลดสินค้า หากคุณเห็นข้อผิดพลาดบาร์โค้ดที่ไม่รู้จัก ให้ตรวจสอบการตั้งค่าความพร้อมของสินค้าในส่วน Shopify admin

 3. หมายเลขบาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าตรงกับหมายเลขบาร์โค้ดของสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณหรือไม่ หากมีเลขศูนย์เกินมาที่ตอนต้นหรือท้ายตัวเลข ให้ลบออกแล้วลองอีกครั้ง

พยายามสแกนสินค้าคงคลังด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดอยู่ใช่หรือไม่

คุณไม่สามารถสแกนสินค้าคงคลังด้วย Shopify POS ได้ เนื่องจากเครื่องสแกนบาร์โค้ดมีไว้เพื่อเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าได้อย่างรวดเร็วก่อนดำเนินการชำระเงิน

ประเภทบาร์โค้ดที่รองรับ

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D Socket Mobile S700 และ CHS 7Ci รองรับประเภทของบาร์โค้ดดังต่อไปนี้:

 • Bookland EAN
 • Chinese 2 of 5
 • Codabar (รวมถึง ISBT 128 bit concatenation)
 • Code 11, Code 128
 • Code 39
 • Trioptic Code 39
 • Code 39 Full ASCII
 • Code 93
 • Discrete 2 of 5
 • GS1 DataBar (RSS)
 • GS1-128 (UCC-128/EAN-128)
 • ISBN
 • ISBT 128
 • Interleaved 2 of 5 (ITF-14)
 • MSI
 • Standard 2 of 5
 • Telepen
 • UPC/EAN (UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, UCC/EAN-128)
 • VIN

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล และคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด Socket Mobile S700 หรือ CHS 7Ci คุณสามารถลองรีเซ็ตเครื่องสแกนเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลิกจับคู่เครื่องสแกนกับ iPad แล้ว

 2. เปิดเครื่องสแกนบาร์โค้ดอีกครั้ง

 3. สแกนบาร์โค้ดสำหรับรีเซ็ตเครื่องอ่านเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานในคู่มือผู้ใช้ของผู้ผลิต:

- Socket Mobile S700 - Socket Mobile CHS 7Ci

 1. จับคู่เครื่องสแกนกับ iPad อีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี