เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D ของ Socket Mobile

คุณจำเป็นต้องใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่าเพื่อใช้ฮาร์ดแวร์นี้

หากคุณใช้ Shopify POS สำหรับ iPad และกำลังใช้แผน Shopifyหรือสูงกว่า คุณก็สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile S740 หรือ CHS 7Qi สำหรับการสแกนบาร์โค้ด 1D กับ 2D ทั้งแบบดิจิตอลและแบบที่พิมพ์ออกมา

Shopify POS - เครื่องอ่านบาร์โค้ด Socket Mobile

Socket Mobile S740 และ CHS 7Qi คือเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาที่มีน้ำหนักเบาและเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Shopify POS

ใครบ้างที่ควรใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D

คุณควรใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile S740 หรือ CHS 7Qi หากต้องการสแกนทั้งบาร์โค้ด 1D และ 2D คุณสามารถสแกนบาร์โค้ด 1D บนสินค้าเพื่อเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียกดูและหาในแค็ตตาล็อก คุณสามารถสแกนบาร์โค้ด 2D บนใบเสร็จเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขายนั้นได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องอ่านจะเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Shopify POS ด้วย Bluetooth เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ในตลาด งานออกร้าน ร้านป๊อปอัพ หรือร้านค้าจริง โดยจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายชาร์จหรือแท่นชาร์จที่ให้มา ซึ่งต่างก็ต้องเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า เมื่อชาร์จไฟเต็มจำนวน แบตเตอรี่ของเครื่องอ่านจะใช้งานได้นานสูงสุด 14 ชั่วโมง (สแกนประมาณ 15,000 ครั้ง)

อุปกรณ์และรุ่นที่เข้ากันได้

ตารางนี้จะแสดงว่าเครื่องอ่าน 2D ใดของ Socket Mobile ที่เข้ากันได้กับ Shopify POS:

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Socket Mobile 2D ที่เข้ากันได้กับ Shopify POS
อุปกรณ์ POS ที่เข้ากันได้ SKU Socket Mobile S740 ที่เข้ากันได้ SKU CHS 7Qi ที่เข้ากันได้ ฉันจำเป็นต้องใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่าหรือไม่
iPad
 • CX3431‑1881
 • CX3419‑1838
 • CX3308‑1528
 • CX3316‑1536
 • CX3312‑1532
 • CX3310‑1530
 • CX3314‑1534
ใช่

หมายเหตุ: เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile S740 และ CHS 7Qi เข้ากันไม่ได้กับ Shopify POS สำหรับ iPhone หรือ Android

สถานที่ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile

คุณสามารถซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile จากซัพพลายเออร์ต่อไปนี้:

สถานที่ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile
ภูมิภาค ตัวแทนจำหน่าย
แคนาดา ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
สหรัฐอเมริกา ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
สหราชอาณาจักร ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
ไอร์แลนด์ ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify
ยุโรป SocketStore.eu

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดของคุณกับ iPad

วิดีโอสั้น ๆ นี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าและใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดของคุณด้วย iPad:

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่

 2. ในแอป Shopify POS ให้ไปที่หน้าจอการตั้งค่า

 3. แตะที่ฮาร์ดแวร์เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าฮาร์ดแวร์

 4. เปิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าเครื่องอ่านจะส่งเสียง

 5. ใน iPad ให้แตะที่เพิ่มเครื่องอ่านบาร์โค้ด Bluetooth:

  เพิ่มปุ่มเครื่องอ่านบาร์โค้ด Bluetooth

 6. เมื่อกล่องโต้ตอบจับคู่และเชื่อมต่อเครื่องอ่านปรากฏขึ้น ให้แตะที่เครื่องอ่าน 2D จากนั้นสแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านจะส่งเสียงสามครั้งเพื่อบ่งชี้ว่าเครื่องอ่านและ iPad ได้จับคู่กันแล้ว:

  กล่องโต้ตอบการจับคู่และเชื่อมต่อเครื่องอ่าน

 1. แตะที่เปิดรายการอุปกรณ์

 2. หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด ให้แตะที่ปุ่มดังกล่าวเมื่อปรากฏในรายการ (คุณอาจต้องรอสักครู่)

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น คุณจะเห็นข้อความในหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ และเครื่องอ่านบาร์โค้ด Bluetooth จะแสดงสถานะว่าเชื่อมต่ออยู่:

หน้าจอฮาร์ดแวร์พร้อมเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เชื่อมต่อแล้ว

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้เลิกจับคู่เครื่องอ่านแล้วลองอีกครั้ง

ตราบใดที่เครื่องอ่านยังคงจับคู่กับ iPad ระบบก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในขอบเขตการใช้งาน

การจับคู่กับ iPad อีกเครื่องหรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

คุณสามารถจับคู่เครื่องอ่านของคุณกับ iPad อีกเครื่องหรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นได้

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่เครื่องอ่านบาร์โค้ด

 2. จับคู่เครื่องอ่านของคุณกับ iPad อีกเครื่อง หรืออ่านคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ใหม่แล้ว

เลิกจับคู่เครื่องอ่านบาร์โค้ดของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นเครื่องอ่านบาร์โค้ดของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่ได้จับคู่ หากต้องการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น คุณก็จำเป็นที่จะต้องเลิกจับคู่เครื่องอ่านดังกล่าวเสียก่อน

ขั้นตอน:

 1. เปิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดของคุณ

 2. กดปุ่มสแกนค้างไว้ ในเวลาเดียวกันให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินเสียงสามครั้ง ให้ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม จากนั้นเครื่องอ่านบาร์โค้ดของคุณจะปิดใช้งาน

 3. ใน Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่ได้จับคู่อยู่ แต่หากเป็นเช่นนั้นก็ให้ปัดไปทางซ้ายแล้วแตะที่ลบ

 5. ไปที่แอปการตั้งค่าของ iPad

 6. แตะที่Bluetooth

 7. ในอุปกรณ์ของฉัน ให้แตะที่ปุ่ม ด้านข้างเครื่องอ่านบาร์โค้ด Socket:

  Shopify POS - การตั้งค่าเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D

 8. แตะที่ลืมอุปกรณ์นี้

 9. แตะตกลง

การแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการสแกนบาร์โค้ดด้วย Shopify POS และเครื่องอ่านบาร์โค้ด Socket Mobile S740 หรือ CHS 7Qi ให้ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อจัดการปัญหา:

 • ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องอ่านของคุณ
 • ตรวจสอบว่าเครื่องอ่านและ iPad ของคุณจับคู่อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบบาร์โค้ดของสินค้า
 • พยายามสแกนสินค้าคงคลังด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดอยู่ใช่หรือไม่
 • ประเภทบาร์โค้ดที่รองรับ
 • รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องอ่านของคุณ

 1. คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ถูกต้องใช่หรือไม่ เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D ที่ Shopify POS รองรับมีแค่ Socket Mobile S740 และ CHS 7Qi เท่านั้น

 2. คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดกับ iPad ใช่หรือไม่ เครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Shopify POS สำหรับ iPhone หรือ Android ได้

 3. ร้านค้าที่คุณเข้าสู่ระบบกำลังใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่าหรือไม่ ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Shopify หรือที่สูงกว่า หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมกับ Shopify POS

 4. เครื่องอ่านมีแบตเตอรี่และอยู่ในขอบเขตการใช้งานกับ iPad หรือไม่ ตรวจสอบว่าเครื่องอ่านชาร์จไฟเต็มและอยู่ในขอบเขตการใช้งาน (100 เมตรหรือน้อยกว่า)

 5. คุณกำลังสแกนบาร์โค้ดประเภทใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ประเภทบาร์โค้ดที่รองรับ

ตรวจสอบว่าเครื่องอ่านและ iPad ของคุณจับคู่อย่างถูกต้อง

 1. เครื่องอ่านบาร์โค้ดแสดงสถานะว่าเชื่อมต่ออยู่ในหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ Shopify POS เมื่อเปิดอยู่และอยู่ในขอบเขตการใช้งานหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad แล้วลืมเครื่องอ่านบาร์โค้ดและจับคู่กับ iPad ของคุณอีกครั้ง

 2. เครื่องอ่านปรากฏในการตั้งค่า Bluetooth ของ iPad หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth ของ iPad และเครื่องอ่านแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อแล้ว

 3. เมื่อจับคู่เครื่องอ่านและ iPad คุณสแกนบาร์โค้ดที่ถูกต้องใน Shopify POS หรือไม่ บาร์โค้ด 2D จะตั้งค่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดให้เป็นโหมด iOS เพื่อทำงานร่วมกับ iPad ของคุณ หากคุณไม่ได้ยินเสียงสามครั้งเมื่อคุณสแกนบาร์โค้ด หรือหากคุณบังเอิญสแกนบาร์โค้ด 1D เครื่องอ่านก็จะไม่อยู่ในโหมด iOS ดังนั้นให้เลิกจับคู่กับ iPad แล้วจับคู่อีกครั้ง พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สแกนบาร์โค้ด 2D ใน Shopify POS และได้ยินเสียงสามครั้งก่อนที่จะดำเนินไปยังขั้นตอนถัดไป

 4. ก่อนหน้านี้เครื่องอ่านจับคู่กับ iPad เครื่องอื่นหรือไม่ เครื่องอ่านสามารถจับคู่กับ iPad ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ดังนั้นให้เลิกจับคู่เครื่องอ่านกับ iPad อีกเครื่อง จากนั้นจึงจับคู่เครื่องอ่านกับ iPad ใหม่

 5. การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณภาพไม่ดีใช่หรือไม่ อ่านคำแนะนำของ Apple เกี่ยวกับการลดการรบกวน Bluetooth

ตรวจสอบบาร์โค้ดของสินค้า

 1. เครื่องอ่านรู้จักบาร์โค้ดใด ๆ บ้างหรือไม่ ลองสแกนบาร์โค้ดของสินค้าในละแวกใกล้เคียงที่ไม่ใช่ของร้านค้าคุณ หากเครื่องอ่านจับคู่อย่างถูกต้อง คุณจะเห็นข้อผิดพลาดบาร์โค้ดที่ไม่รู้จักใน Shopify POS หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป แต่หากคุณไม่พบข้อผิดพลาดดังกล่าว ให้เลิกจับคู่เครื่องอ่านกับ iPad และจับคู่ใหม่อีกครั้ง

 2. สินค้ามีอยู่บน Shopify POS หรือไม่ หากสินค้าซ่อนอยู่บน Shopify POS ก็จะไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดของสินค้าได้ เนื่องจากแอปไม่ได้โหลดสินค้า หากคุณเห็นข้อผิดพลาดบาร์โค้ดที่ไม่รู้จัก ให้ตรวจสอบการตั้งค่าความพร้อมของสินค้าในส่วน Shopify admin

 3. หมายเลขบาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าตรงกับหมายเลขบาร์โค้ดของสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณหรือไม่ หากมีเลขศูนย์เกินมาที่ตอนต้นหรือท้ายตัวเลข ให้ลบออกแล้วลองอีกครั้ง

พยายามสแกนสินค้าคงคลังด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดอยู่ใช่หรือไม่

คุณไม่สามารถสแกนสินค้าคงคลังด้วย Shopify POS ได้ เนื่องจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดมีไว้เพื่อเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าได้อย่างรวดเร็วก่อนดำเนินการชำระเงิน

ประเภทบาร์โค้ดที่รองรับ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D Socket Mobile S740 และ CHS 7Qi รองรับประเภทของบาร์โค้ดดังต่อไปนี้:

 • Aztec
 • Codablock
 • DataMatrix
 • GS1 Composite (EAN/UCC Composite)
 • GS1 DataBar – Limited
 • GS1 DataBar – Omni-directional
 • เมทริกซ์ 2 จาก 5
 • Maxicode

นอกจากนั้นเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ยังรองรับประเภทของบาร์โค้ด 1D ดังต่อไปนี้:

 • Bookland EAN
 • Chinese 2 of 5
 • Codabar (รวมถึง ISBT 128 bit concatenation)
 • Code 11, Code 128
 • Code 39
 • Trioptic Code 39
 • Code 39 Full ASCII
 • Code 93
 • Discrete 2 of 5
 • GS1 DataBar (RSS)
 • GS1-128 (UCC-128/EAN-128)
 • ISBN
 • ISBT 128
 • Interleaved 2 of 5 (ITF-14)
 • MSI
 • Standard 2 of 5
 • Telepen
 • UPC/EAN (UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, UCC/EAN-128)
 • VIN

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล และคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด Socket Mobile S740 หรือ CHS 7Qi คุณสามารถลองรีเซ็ตเครื่องอ่านเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลิกจับคู่เครื่องอ่านกับ iPad แล้ว

 2. เปิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดอีกครั้ง

 3. สแกนบาร์โค้ดสำหรับรีเซ็ตเครื่องอ่านเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานในคู่มือผู้ใช้ของผู้ผลิต:

- Socket Mobile S740 - Socket Mobile CHS 7Qi

 1. จับคู่เครื่องอ่านกับ iPad อีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี