แอปมุมมองลูกค้า

แอป Customer View จะช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Android เป็นพื้นที่แสดงผลให้กับลูกค้าสำหรับ Shopify POS โดยในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน แอปดังกล่าวจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับตะกร้าสินค้าของลูกค้า:

 • ชื่อ จำนวน และราคาของสินค้าเฉพาะรายการ
 • ชื่อและอีเมลของลูกค้า (ไม่บังคับ)
 • ส่วนลด
 • ภาษี
 • ยอดรวมทั้งหมดและยอดรวมแยกรายการในคำสั่งซื้อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • จำนวนทิป (ในกรณีที่คุณเปิดใช้ทิป)

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะสามารถเลือกว่าจะรับใบเสร็จผ่านทางข้อความหรืออีเมล หรือให้พิมพ์ใบเสร็จออกมา (iPad เท่านั้น)

อุปกรณ์ Android ที่ใช้งานแอป Customer View จะจับคู่กับอุปกรณ์ Shopify POS ของคุณผ่านเครือข่าย Wifi ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและสัญญาณความถี่ Wifi เดียวกัน (2.4GHz หรือ 5GHz)

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์

อุปกรณ์ Android ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • Android เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า
 • แท็บเล็ต 7 ถึง 8 นิ้ว
 • มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้า Google Play

จับคู่ Shopify POS กับ Customer View

คุณจำเป็นที่จะต้องจับคู่อุปกรณ์ Shopify POS กับอุปกรณ์ Customer View ในทุกๆ ครั้งที่คุณรีสตาร์ตอุปกรณ์ดังกล่าวเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

หมายเหตุ: แอป Customer View จะจับคู่กับอุปกรณ์ Shopify POS ของคุณผ่านเครือข่าย Wifi ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและสัญญาณความถี่ Wifi เดียวกัน (2.4GHz หรือ 5GHz)

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เชื่อมต่อ Customer View เพื่อแสดงคิวอาร์โค้ดสำหรับการจับคู่

 3. ใน Customer View ให้แตะที่จับคู่กับ POS

 4. สแกนคิวอาร์โอ้ดที่อยู่บนอุปกรณ์ Shopify POS และเมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น แอปทั้งสองจะแสดงคำว่าเชื่อมต่อแล้ว

 5. ใน Customer View ให้แตะที่ปักหมุดแอป ในกรณีที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้ลูกค้าปิดแอป Customer View กดปุ่มย้อนกลับและปุ่ม Overview บนอุปกรณ์ Android ของคุณค้างไว้เพื่อยกเลิกการปัดหมุดแอป Customer View

ปรับแต่งแอป Customer View

คุณสามารถปรับแต่งแอป Customer View ได้ที่ Shopify POS

 • เลือกข้อความที่จะแสดงใน Customer View สำหรับตอนที่ไม่มีธุรกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

  คุณสามารถเลือกที่จะแสดงข้อความต้อนรับตามค่าเริ่มต้น หรือข้อความแบบกำหนดเองก็ได้ โดยข้อความตามค่าเริ่มต้นคือ "ยินดีต้อนรับสู่" และตามด้วยชื่อร้านของคุณ ตัวอย่างของข้อความแบบกำหนดเองอาจเป็นอย่างเช่น "ช่วงเซลฤดูหนาวลดราคา 40%"

 • เปิดใช้หรือปิดใช้การจัดเก็บอีเมล

  หากเปิดใช้การจัดเก็บอีเมล ลูกค้าจะเห็นตัวเลือกสำหรับลงทะเบียนรับอีเมลเมื่อใดก็ตามที่ระบบแสดงข้อความแบบกำหนดเองหรือข้อความต้อนรับ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่ Customer View

 3. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ข้อความแบบกำหนดเอง จากนั้นจึงป้อนข้อความที่ปรับแต่งแล้ว

 4. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้การจัดเก็บอีเมล

เลิกเชื่อมต่อ Customer View กับ Shopify POS

คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อ Customer View กับ Shopify POS ได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่ Customer View

 3. แตะที่เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์

การใช้งานแอป Customer View

เมื่อจับคู่แอป Customer View กับ Shopify POS แล้ว แอปดังกล่าวจะแสดงข้อมูลการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ Shopify POS ที่จับคู่ ส่วนในกรณีที่คุณเปิดใช้ทิป ลูกค้าก็จะสามารถเลือกจำนวนทิปได้จาก Customer View และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าก็จะเลือกวิธีที่ตนต้องการรับใบเสร็จ:

 • อีเมล
 • ข้อความ
 • พิมพ์ออกมา (iPad เท่านั้น)
 • ไม่รับใบเสร็จ

การแก้ไขปัญหา

หากคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อระหว่าง Shopify POS และแอป Customer View ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ปิด Shopify POS และแอป Customer View

 2. เปิด Shopify POS และไปที่ร้านค้า > ฮาร์ดแวร์

 3. หากแอป Customer View ยังคงแสดงว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ ก็ให้แตะที่ - ข้าง Customer View เพื่อเลิกเชื่อมต่อ

 4. สำหรับกรณีที่แอป Customer View เลิกเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wifi ก็ให้ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

 5. เปิดแอป Customer View และจับคู่กับ Shopify POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี