เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับระบบ Shopify POS เนื่องจากคุณสามารถส่งใบเสร็จทั้งหมดผ่านทางอีเมลได้

หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จลงกระดาษ การจัดเตรียมร้านค้าของคุณก็จำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • Shopify POS ใน iPad หรือ Android (ดูที่รุ่นของเครื่องพิมพ์สำหรับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์)
  • แผน Shopify หรือสูงกว่า
  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics ที่เรารองรับ

เครื่องพิมพ์ Star Micronics รุ่นที่เรารองรับ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรุ่นที่เรารองรับได้แก่:

การตรวจสอบชื่อรุ่น

หากคุณซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบใช้ LAN คุณอาจสังเกตเห็นว่าชื่อที่ปรากฏด้านหน้าของเครื่องพิมพ์คือ TSP100 ไม่ต้องกังวลไป เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไม่ได้แสดงชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์นั้นๆ แต่เป็นชื่อเครื่องพิมพ์ของ Star Micronics ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

ในกรณีที่คุณต้องการยืนยันหมายเลขรุ่นที่แน่ชัดของเครื่องพิมพ์ ให้มองหาแถบป้ายที่ตามปกติแล้วจะติดอยู่ด้านล่างเครื่องพิมพ์ โดยแถบป้ายที่ว่านี้จะแสดง:

  • กลุ่มโมเดล (TSP100)
  • หมายเลขลำดับประจำสินค้า
  • พิกัดกำลังไฟฟ้า
  • หมายเลขรุ่น (100IIILAN)

เชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับเครื่องพิมพ์

ชุดเครื่องมือแบบกำหนดเองสำหรับการค้าปลีกจาก Shopify จะมีสายเคเบิลจำนวนสองสายที่มีตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยไว้ให้ โดยสายเคเบิลสายหนึ่งจะใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับลิ้นชักเก็บเงิน ส่วนอีกสายจะใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเราเตอร์ ขอให้ตรวจสอบว่าใช้สายเคเบิลที่ถูกต้องสำหรับแต่ละกรณี

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไปยังลิ้นชักเก็บเงิน:

สายเคเบิลจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Shopify POS ไปยังลิ้นชักเก็บเงิน

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไปยังเราเตอร์:

สายเคเบิลจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Shopify POS ไปยังเราเตอร์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี