เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100IIILAN และ TSP100IIIW สำหรับ Android

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100III LAN และ TSP100IIIW อยู่ในช่วงเบต้า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100III LAN และ TSP100IIIW

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100III LAN และ TSP100IIIW ไม่มีจำหน่ายจากร้านค้าฮาร์ดแวร์ Shopify แต่คุณสามารถซื้อได้จาก Barcodes Inc

การซื้อกระดาษพิมพ์

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หาก:

  • กว้าง 3 1/8 นิ้ว (80 มม.)
  • ยาวไม่เกิน 230 ฟุต (70 ม.)

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

การติดตั้งและการตั้งค่า

การแก้ไขปัญหา

หากตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนกระดาษ เสร็จแล้วจึงปิดฝา ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดควรหายไปและตัวบ่งชี้พร้อมใช้งานควรแสดงขึ้นมา

กระดาษติดขัด

คุณอาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์เกิดอาการกระดาษติดขัดได้ หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่มุม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณพยายามที่จะทำให้ใบเสร็จแคบกว่าความกว้าง 3 นิ้ว (7-8 ซม.) ที่ระบุไว้ ก็อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ช่องแบ่งที่ให้ไว้ อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี