เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth

หมายเลขรุ่น: TSP143IIIBI

เราขอแนะนำให้คุณเลือกเครื่องพิมพ์นี้สำหรับการติดตั้ง Shopify POS ของคุณ อุปกรณ์นี้ใช้งานได้ในระบบ iOS เท่านั้น

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth

หากคุณอยู่ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร คุณสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth ได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ Shopify ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของ Custom Kit สำหรับการค้าปลีก หรือเป็นสินค้าเดี่ยว

สถานที่ซื้อหรือเช่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ในแคนาดา hardware.shopify.ca
ในสหรัฐอเมริกา hardware.shopify.com
ในสหราชอาณาจักร hardware.shopify.co.uk
ในไอร์แลนด์ hardware.shopify.ie

การซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth ของคุณ

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth
ความกว้าง 80 มม. ตามมาตรฐาน ปรับเป็น 58 มม. ได้โดยใช้คู่มือม้วนกระดาษ
ความหนา ตั้งแต่ 0.053 มม. ถึง 0.085 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน สูงสุด 83 มม.

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ Bluetooth ของคุณ

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟ

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ ตัวบ่งชี้พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทึบ ส่วนตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อไม่ได้โหลดกระดาษใส่ไว้

หากโหลดกระดาษใส่ไว้ ระบบก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัย

หลังจากนี้คุณก็พร้อมที่จะจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad ของคุณแล้ว

จับคู่และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณ

สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth การจับคู่จะช่วยให้อุปกรณ์ค้นหากันและกันได้ รวมถึงสร้างความเชื่องโยงระหว่างอุปกรณ์คู่ดังกล่าว ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดใช้อุปกรณ์ที่จับคู่เพื่อให้เชื่อมต่อในอนาคตได้โดยไม่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนซ้ำอีกครั้ง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth (หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI) มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติที่เปิดใช้งานพร้อมแล้ว ซึ่งหมายความว่าหลังจากคุณจับคู่เครื่องพิมพ์กับ iPad การเชื่อมต่อ Bluetooth จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์ของเครื่องพิมพ์และอยู่ในระยะใช้งานของ iPad

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดกระดาษใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะจับคู่กับ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

 2. แตะที่ไอคอนการตั้งค่าบน iPad จากนั้นแตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth คุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ Star Micronics ในรายการอุปกรณ์อื่น ๆ โดยมีชื่ออย่างเช่น TSP100-XXXXX:

  TSP100IIIBI Bluetooth เลิกเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: หากได้รับคำเชิญให้ดาวน์โหลดแอปที่เชื่อมโยงสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ คุณสามารถดำเนินการดาวน์โหลดได้เลยหรือในภายหลัง คุณจำเป็นต้องใช้แอปนี้หากมีความประสงค์ที่จะปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 1. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100-XXXX และรอให้กระบวนการจับคู่เสร็จสิ้น การจับคู่จะสมบูรณ์เมื่อเครื่องพิมพ์ย้ายไปยังรายการอุปกรณ์ของฉัน และแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อทางด้านขวาของชื่อเครื่อง:
  TSP100IIIBI Bluetooth เชื่อมต่อแล้ว

การปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ TSP100IIIBI Bluetooth จะเปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติไว้ไปพร้อมกับตัวเครื่อง ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่จับคู่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่เปิดเครื่องและอยู่ภายในขอบเขตการใช้งานของ iPad ที่จับคู่ด้วย

หากไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่จับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ เหตุผลข้อหนึ่งสำหรับการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติคือกรณีที่คุณใช้ iPad หลายเครื่องกับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจับคู่กับ iPad แล้ว

 2. ดาวน์โหลดแอป TSP100III Utility ที่สร้างขึ้นโดย Star Micronics จาก Apple App Store

 3. เปิดแอป TSP100III Utility จากนั้นแตะที่ยกเลิกสถานะที่เลือกในส่วนอุปกรณ์ที่เลือกไว้

 4. ในหน้าจอเลือกอุปกรณ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้วแตะที่นำไปใช้ ระบบจะตั้งชื่อให้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จว่า TSP100IIIBI หรืออะไรที่คล้ายคลึงกัน:

  TSP100Utility เลือกอุปกรณ์

 5. ในส่วนการกำหนดค่า ให้แตะที่การตั้งค่า Bluetooth

 6. ปิดใช้งานตัวเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ แล้วแตะที่นำไปใช้ จากนั้นแตะที่ดำเนินการต่อตรงข้อความเตือนสิทธิ์อนุญาตการจับคู่ใหม่เพื่อบันทึกการตั้งค่า:

  TSP100Utility เลือกอุปกรณ์

 7. เปิดการตั้งค่าของ iPad แล้วแตะที่ตัวเลือกเมนู Bluetooth

 8. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จใต้อุปกรณ์ของฉันเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

จากนี้ไปคุณจำเป็นต้องกลับไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad (ไม่ใช่การตั้งค่าแอป Shopify POS) และเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ของฉันทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์หรือเริ่มการทำงาน iPad ใหม่ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะไม่เชื่อมต่อกับ iPad โดยอัตโนมัติอีกต่อไป

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนในการปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ แต่เปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติในขั้นตอนที่ 6

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบไร้สาย Bluetooth กับ iPad ของคุณแล้ว

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืมที่จะ:

เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถเลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จได้

ขั้นตอน:

 1. ปิดเครื่องพิมพ์

 2. ในการตั้งค่า iPad ของคุณ ให้แตะที่ Bluetooth เพื่อดูอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่

 3. แตะที่รูปสัญลักษณ์ i ด้านขวาของชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นแตะที่ลืมอุปกรณ์นี้เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

 4. จากหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของ Shopify POS ให้รูดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Bluetooth ไปทางซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

 5. แตะที่ลบ

คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถคืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ขั้นตอน:

 1. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เมื่อปิดเครื่องพิมพ์อยู่ ให้หาปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใช้ปากกาเพื่อกดปุ่มค้างไว้

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ แล้วจึงปล่อยปุ่มดังกล่าวได้เมื่อไฟข้อผิดพลาดกะพริบ

 4. รอจนกว่าไฟข้อผิดพลาดจะหยุดกะพริบ หากต้องการรีเซ็ตให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์เป็นครั้งที่สอง รอ 5 วินาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ขณะนี้เครื่องพิมพ์ได้รีเซ็ตอย่างเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะจับคู่กับ iPad ของคุณแล้ว

หากคุณใช้หมายเลขรุ่น TSP143IIIBI การรีเซ็ตจะเป็นการเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติทิ้งไว้ต่อไป แม้ว่าคุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้งก็ตาม

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100IIIBI Bluetooth wireless แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ iPad หลายเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

 • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Star Micronics TSP100IIIBI

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งาน Star Micronics TSP100IIIBI ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้:

- ร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า - แอป Shopify POS ของคุณเป็นปัจจุบัน - iOS ของ iPad คุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด - iPad ของคุณเปิดใช้ Bluetooth แล้ว

 1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งกระดาษพิมพ์อย่างถูกต้องและไฟแสดงสถานะเป็นสีน้ำเงินทึบ

 2. เลิกจับคู่ iPad และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 3. คืนค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

 4. จับคู่ iPad ของคุณกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 5. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ใหม่

 6. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของ iPad และยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics แสดงสถานะว่าไม่ได้เชื่อมต่อ

 7. แตะที่เครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ

 8. เมื่อเครื่องพิมพ์แสดงสถานะว่าเชื่อมต่อ ให้เริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดขึ้น ระบบจะแสดงสถานะครู่หนึ่งว่าไม่ได้เชื่อมต่อ แล้วจึงกลายเป็นเชื่อมต่อ

 9. หากเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณจำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

 10. ทดสอบเครื่องพิมพ์โดยการพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หากคุณยังประสบปัญหาในการใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลังจากลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี