เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100USB

หมายเลขรุ่น: TSP143IIIU

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100USB

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100USB ไม่มีจำหน่ายจากร้านค้าฮาร์ดแวร์ Shopify แต่คุณสามารถซื้อได้โดยตรงจาก Barcodes Inc

ซื้อกระดาษพิมพ์

ม้วนกระดาษเทอร์มอลใด ๆ จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้ในกรณีที่:

  • กว้าง 3 1/8 นิ้ว (80 มม.)
  • ยาวไม่เกิน 230 ฟุต (70 ม.)

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100USB

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100USB จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB

หมายเหตุ: หากต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้คุณจำเป็นต้องมีเราเตอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อด้วยสาย USB

ขั้นตอน:

หมายเหตุ: ก่อนจะดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

  1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จไปยังลิ้นชักเก็บเงินซีรีส์ APG Vasario 320 โดยใช้สายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงิน

  2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับพอร์ต USB บนเราเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณจึงจะสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ดังกล่าวในแอป Shopify POS ได้

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ iPad ของคุณ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

หมายเหตุ: เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Star Micronics เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100USB

Shopify POS มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100USB แบบพิเศษ ซึ่งหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ iPad หลายเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์เดียวกันได้

  • Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี