การตั้งค่าแอป Shopify POS

ก่อนใช้ Shopify POS คุณต้องติดตั้งแอป Shopify POS และอัปเดตการตั้งค่า Point of Sale ใน Shopify admin ก่อน

ในส่วนนี้

หน้าจอการตั้งค่าใน Shopify POS สำหรับ iPad

คุณสามารถควบคุมการทำงานของแอป Shopify POS ได้จากหน้าจอการตั้งค่า คุณสามารถเข้าหน้าจอการตั้งค่าได้โดยแตะที่ร้านค้า:

หน้าจอการตั้งค่าใน Shopify POS — Shopify POS สำหรับ iPad

หมายเหตุ: การตั้งค่าบางรายการจะมีให้ใช้งานก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเท่านั้น

หน้าจอร้านค้าใน Shopify POS สำหรับ iPhone

คุณสามารถควบคุมการทำงานของแอป Shopify POS ได้จากหน้าจอร้านค้า:

หน้าจอร้านค้าใน Shopify POS — Shopify POS สำหรับ iPhone

หมายเหตุ: การตั้งค่าบางรายการจะมีให้ใช้งานใน Shopify POS สำหรับ iPad และก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเท่านั้น

หน้าจอร้านค้าใน Shopify POS สำหรับ Android

คุณสามารถควบคุมการทำงานของแอป Shopify POS ได้จากหน้าจอร้านค้า:

หน้าจอร้านค้าใน Shopify POS — Shopify POS สำหรับ Android

หมายเหตุ: การตั้งค่าบางรายการจะมีให้ใช้งานใน Shopify POS สำหรับ iPad และก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี