การกำหนดลักษณะการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วด้วยตัวเองได้ในส่วน Shopify admin แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อทั้งหมดในร้านค้าปลีกของคุณ หากลูกค้านำสินค้ากลับไปเมื่อออกจากร้าน การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้วโดยอัตโนมัติจากแอป Shopify POS จะสะดวกกับคุณมากยิ่งขึ้น

เปิดใช้งานการจัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติใน Shopify POS สำหรับ iPad

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อใหม่ว่าจัดส่งแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า จากนั้นแตะที่ การตั้งค่า

 2. เปิดใช้ตัวเลือกทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว:

  ตัวเลือกจัดการคำสั่งซื้อเสมอ — Shopify POS สำหรับ iPad

เปิดใช้งานการจัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติใน Shopify POS สำหรับ iPhone

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อใหม่ว่าจัดส่งแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS แตะ ร้านค้า จากนั้นแตะ การตั้งค่า

 2. เปิดใช้ตัวเลือกทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว:

  ตัวเลือกทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว — Shopify POS สำหรับ iPhone

เปิดใช้งานการจัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติใน Shopify POS สำหรับ Android

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อใหม่ว่าจัดส่งแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS แตะ ร้านค้า จากนั้นแตะ การตั้งค่า

 2. เปิดใช้ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว:

  ตัวเลือกทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดส่งแล้ว — Shopify POS สำหรับ Android

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี