การล็อกหน้าจอ iPad อัตโนมัติ

หากคุณใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถตั้งค่า iPad ของคุณให้ล็อกหลังจากไม่มีการดำเนินงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อใดก็ตามที่การขายสิ้นสุดลงได้ โดยคุณหรือพนักงานรายอื่นต้องป้อน PIN 4 หลักเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

หมายเหตุ: หากร้านค้าของคุณไม่ได้ใช้แผนShopifyหรือสูงกว่า หน้าจอของคุณจะถูกล็อกอัตโนมัติตามการตั้งค่าเมื่อหมดเวลาที่คุณได้กำหนดไว้ใน iPad ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify POS แตะ ร้านค้า จากนั้นแตะ การตั้งค่า

  2. แตะที่ล็อกหน้าจออัตโนมัติ

  3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

- แตะตัวเลือกเวลาเพื่อล็อกหน้าจอหลังจากไม่มีการดำเนินเป็นระยะเวลาหนึ่ง - เปิดใช้ตัวเลือกล็อกอัตโนมัติหลังการขายด้วยการแตะปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อกหน้าจอเมื่อการขายสิ้นสุด

  1. แตะที่ลูกศรซ้ายเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าทั่วไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี