ใบเสร็จของ Point of Sale

หน้าจอการชำระเงินที่สำเร็จจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว จากหน้าจอการชำระเงินที่สำเร็จ คุณมีตัวเลือกสองสามข้อ ดังนี้:

ตัวเลือกสำหรับใบเสร็จการขาย POS
หากต้องการส่งใบเสร็จรับเงินทางอีเมลให้กับลูกค้า แตะส่งใบเสร็จผ่านอีเมลเพื่อป้อนอีเมล จากนั้นแตะส่ง
หากต้องการส่งใบเสร็จที่เป็นข้อความ แตะส่งใบเสร็จผ่านข้อมความ เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วแตะส่ง
หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ แตะ พิมพ์ใบเสร็จ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ Shopify POS สำหรับ iPad ร้านค้าของคุณต้องใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า และคุณต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
หากต้องการกลับไปยังหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า แตะเสร็จสิ้น

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ Shopify POS ใน แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า และคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จติดตั้งอยู่ คุณสามารถเปิดใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติได้ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเริ่มต้นต้องพร้อมใช้งาน และไม่สามารถปิดออฟไลน์ได้ เพื่อให้การพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติทำงาน โดยคุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเริ่มต้นและเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณติดตั้ง

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify POS แตะ ร้านค้า จากนั้นแตะ การตั้งค่า

  2. ในส่วนการตั้งค่าใบเสร็จ ให้เปิดใช้ตัวเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง:

    ตัวเลือกพิมพ์ใบเสร็จเสมอ — Shopify POS สำหรับ iPad

พิมพ์ใบเสร็จใหม่

คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จจากหน้าจอการสั่งซื้อซ้ำได้

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

  2. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จ

  3. แตะใบเสร็จ แล้วแตะพิมพ์ใบเสร็จ

ทำใบเสร็จของขวัญ

หมายเหตุ: ตัวเลือกใบเสร็จของขวัญจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ในหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จของขวัญได้ ตัวเลือกใบเสร็จของขวัญจะไม่แสดงราคาสินค้าของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการดู

  2. แตะพิมพ์ใบเสร็จของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี