ช่วงดำเนินธุรกรรม

ช่วงดำเนินธุรกรรมคือช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ โดยคุณจะใช้ช่วงดำเนินธุรกรรมเพื่อปรับจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณให้เหมาะสมในแต่ละวันและทำให้พนักงานทราบถึงจำนวนเงินที่ตนควบคุมดูแลอยู่

iPad แต่ละเครื่องจะแสดงช่วงดำเนินธุรกรรมของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่สามารถดูข้อมูลใน iPad เครื่องอื่นได้ หากคุณลบและติดตั้งแอป Shopify POS ใหม่อีกครั้งหรืออัปเกรด iPad เป็นรุ่นใหม่ ข้อมูลช่วงดำเนินธุรกรรมที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ดังกล่าวจะหายไป

หมายเหตุ: การติดตามเครื่องบันทึกจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ iPad และใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเท่านั้น การตั้งค่าเครื่องบันทึกจะไม่สามารถใช้งานได้ใน Shopify POS สำหรับ Android หรือ iPhone

หน้าจอเครื่องบันทึก

หน้าจอบันทึกยอดขายทำให้คุณสามารถสร้างและติดตามช่วงดำเนินธุรกรรมในร้านค้าของคุณได้ โดยคุณสามารถติดตามยอดขายรวมและการคืนเงินรายวันสำหรับการชำระเงินแต่ละวิธีได้ เช่นเดียวกับสามารถติดตามจำนวนเงินสดทั้งหมดในลิ้นชักเก็บเงินของคุณได้

วิธีเปิดหน้าจอบันทึกยอดขายในแอป Shopify POS บน iPad ของคุณ ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่บันทึกยอดขาย:

หน้าจอช่วงดำเนินธุรกรรม — Shopify POS สำหรับ iPad

การตั้งค่าเครื่องบันทึกเงินสด

หากคุณกำลังใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะเครื่องบันทึกของคุณได้ ในหน้าจอการตั้งค่า เครื่องบันทึก

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่บันทึกยอดขาย

 2. แตะที่การตั้งค่า

  ปุ่มการตั้งค่าในหน้าจอเครื่องบันทึก — Shopify POS สำหรับ iPad

 3. แตะที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- เปิดใช้บันทึกยอดขาย

ฟีเจอร์นี้จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบรายรับของคุณในแต่ละวันได้ หรือใช้เพื่อติดตามยอดขายรวมสำหรับการชำระเงินแต่ละประเภท รวมถึงตรวจสอบเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินของคุณก็ได้เช่นกัน

- ติดตามเงินสด

ฟีเจอร์นี้จะทำให้คุณสามารถติดตามเงินสดย่อยของการใช้พื้นฐานในแต่ละช่วงได้ ซึ่งคุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้หากเปิดใช้บันทึกยอดขายถูกปิดใช้งานอยู่

เปิดช่วงดำเนินธุรกรรมใหม่

คุณสามารถสร้างช่วงดำเนินธุรกรรม Shopify POS ได้สองวิธีดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการด้วยตนเอง หากคุณต้องการทราบจำนวนเงินสดย่อยตั้งต้นของช่วงดำเนินธุรกรรม

 • ดำเนินการอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ Shopify ใช้ยอดเงินสดรวมในลิ้นชักเก็บเงินตามจำนวนที่ต้องการเป็นเงินทอนสำหรับช่วงดำเนินธุรกรรมครั้งถัดไป

การเปิดช่วงดำเนินธุรกรรมด้วยตนเอง

หากคุณสร้างช่วงดำเนินธุรกรรมใหม่ด้วยตนเอง คุณจะสามารถป้อนค่าสำหรับเงินสดย่อยของคุณได้ เงินสดย่อยคือจำนวนเงินตั้งต้นที่จัดหาไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อให้พนักงานใช้ทอนสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสดได้

ขั้นตอน:

 1. ใน iPad ของคุณ ให้ไปยังหน้าจอเครื่องบันทึกในแอป Shopify POS

 2. แตะที่ปุ่ม +:

  ปุ่มบวกในหน้าจอเครื่องบันทึก plus — Shopify POS สำหรับ iPad

 3. เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดช่วงแสดงขึ้นมา หากคุณเปิดใช้การติดตามจำนวนเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณแล้ว จากนั้นให้ป้อนจำนวนเงินสดย่อยที่คุณต้องการ:

  กล่องโต้ตอบเปิดช่วงฯ — Shopify POS สำหรับ iPad

 4. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ

 5. แตะที่เสร็จสิ้น ช่วงดำเนินธุรกรรมจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิดด้วยตนเอง

การเปิดช่วงดำเนินธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

หากคุณปิดช่วงดำเนินธุรกรรมไว้อยู่และไม่ได้เปิดช่วงใหม่ก่อนที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อถัดไป Shopify จะเปิดช่วงดำเนินธุรกรรมใหม่โดยอัตโนมัติ

ช่วงฯ อัตโนมัติแบบไม่ต้องติดตามเงินสด

หากคุณไม่ได้เปิดใช้การติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณ คุณจะเห็นข้อความนี้เมื่อทำธุรกรรมแรกในช่วงดำเนินธุรกรรมใหม่เสร็จสิ้นแล้ว:

ข้อความสร้างช่วงดำเนินธุรกรรมแล้ว (ไม่ได้เปิดใช้การติดตามเงินสด) — Shopify POS สำหรับ iPad

ช่วงฯ อัตโนมัติแบบติดตามเงินสด

หากคุณเปิดใช้การติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณ ระบบจะใช้ยอดคงเหลือที่คำนวณจากเวลาปิดช่วงดำเนินธุรกรรมก่อนหน้าให้เป็นจำนวนเงินทอน (หรือการเปิดร้าน) สำหรับช่วงดำเนินธุรกรรมครั้งแรกสำหรับร้านค้าของคุณ ยอดเงินทอนจะถูกตั้งค่าให้เป็น $0

ข้อความที่คุณเห็นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

ข้อความสร้างช่วงดำเนินธุรกรรมแล้ว (เปิดใช้การติดตามเงินสด) — Shopify POS สำหรับ iPad

หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินด้วยเงินสด

หากคุณไม่ได้รับการชำระเงินด้วยเงินสด คุณสามารถปิดการติดตามเงินสดได้ในการตั้งค่าบันทึกของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินสดย่อยในระหว่างช่วงดำเนินธุรกรรม โดยช่วงดำเนินธุรกรรมของคุณจะยังคงติดตามยอดขายทั้งหมดที่ดำเนินการไปแล้วโดยใช้การชำระเงินวิธีต่างๆ ตราบใดที่คุณยังคงเปิดใช้ตัวเลือกเปิดและปิดช่วงฯ ในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณอยู่

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงดำเนินธุรกรรม

หมายเหตุ: การติดตามเครื่องบันทึกจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเท่านั้น

ในหน้าจอบันทึกยอดขายของคุณ คุณสามารถแตะที่ช่วงฯ ที่คุณต้องการเพื่อดู:

 • ประวัติของช่วงดำเนินธุรกรรม
 • ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับยอดขายสำหรับการชำระเงินแต่ละประเภท

ดูประวัติของช่วงดำเนินธุรกรรม

คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของกิจกรรมระหว่างช่วงดำเนินธุรกรรมได้

ขั้นตอน:

 1. ใน iPad ของคุณ ให้ไปยังหน้าจอเครื่องบันทึกในแอป Shopify POS

 2. แตะที่ช่วงดำเนินธุรกรรมที่มีประวัติที่คุณต้องการดู

ข้อมูลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่า:

 • คุณกำลังดูช่วงดำเนินธุรกรรมที่เปิดอยู่หรือได้ปิดแล้ว
 • คุณได้เปิดใช้การติดตามเงินสด

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นอยู่เสมอ:

 • วันที่ของช่วงฯ ดังกล่าว
 • ยอดขายทั้งหมดของช่วงฯ ดังกล่าว
 • ชื่อของพนักงานที่เปิดช่วงฯ ดังกล่าว
 • จำนวนเงินสดย่อยตั้งต้น (หากคุณเปิดใช้การติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณ)
 • การปรับเปลี่ยนใดๆ ที่พนักงานดำเนินการต่อผลรวมของเงินสดในลิ้นชัก (ตัวอย่างเช่น กรณีที่พวกเขาใช้เงินของตนเองในการทอนเงิน)

หน้าจอรายละเอียดช่วงดำเนินธุรกรรม — Shopify POS สำหรับ iPad

หากกะที่คุณกำลังดูอยู่ปิดไปแล้ว ชื่อของพนักงานที่ปิดกะนั้นจะปรากฏขึ้น

หากคุณเปิดใช้การติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณก่อนที่จะปิดช่วงฯ คุณจะเห็น:

 • ข้อมูลการตรวจนับเงินสดเมื่อสิ้นสุดช่วงฯ (เฉพาะกรณีที่คุณป้อนไว้เมื่อคุณปิดช่วงฯ
 • จำนวนเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้เมื่อจะปิดช่วงฯ
 • เงินสดที่เหลือของเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงิน (โดยปกติจะเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคุณหักลบรายรับของวันดังกล่าวออกไปแล้ว)

ดูข้อมูลยอดขายของช่วงดำเนินธุรกรรมอย่างละเอียด

คุณสามารถดูข้อมูลยอดขายของช่วงดำเนินธุรกรรมตามวิธีการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. บน iPad ของคุณ ให้ไปที่หน้าจอบันทึกยอดขายของแอป Shopify POS

 2. แตะที่ช่วงดำเนินธุรกรรมที่มีรายละเอียดที่คุณต้องการดู

 3. แตะที่ดูรายละเอียด:

  ปุ่มดูรายละเอียดของช่วงดำเนินธุรกรรม — Shopify POS สำหรับ iPad

  มุมมองนี้จะแสดงข้อมูลสรุปของยอดขาย การคืนเงิน และรายรับสุทธิ สำหรับการชำระเงินแต่ละประเภท (รวมถึงช่องทางการชำระเงินภายนอกด้วย):

  รายละเอียดของช่วงดำเนินธุรกรรม

ปรับค่าโฟลต

หมายเหตุ: การปรับค่าโฟลตจะมีให้ใช้งานก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า

การแก้ไขเงินสดย่อยในเครื่องบันทึกจะเป็นการเพิ่มหรือลดเงินสด ในกรณีที่จำเป็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • พนักงานไม่สามารถใช้เงินสดในลิ้นชักขณะนั้นเพื่อทอนเงินให้พอดีได้
 • เงินสดในลิ้นชักเกินขีดจำกัดที่คุณต้องการ (บริษัทบางแห่งกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการขโมยหรือการนับเงินผิดเมื่อปิดร้าน)
 • พนักงานต้องนำเงินสดออกจากลิ้นชักเก็บเงินเป็นการชั่วคราว

หากคุณติดตามเงินสดในบันทึกของคุณ คุณควรบันทึกการปรับเปลี่ยนทั้งหมดที่ดำเนินการ ไม่ว่าจะจำนวนน้อยแค่ไหนก็ตาม

ขั้นตอน:

 1. บน iPad ของคุณ ให้ไปที่หน้าจอบันทึกยอดขายของแอป Shopify POS

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูช่วงดำเนินธุรกรรมที่เปิดอยู่

 3. แตะที่ดำเนินการปรับเปลี่ยน

 4. แตะที่เพิ่มหรือลบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่คุณต้องการดำเนินการ

 5. ป้อนจำนวนเงินที่เพิ่มหรือลบออก

 6. ป้อนหมายเหตุ หากจำเป็น

 7. แตะเสร็จสิ้น

การแก้ไขเครื่องบันทึกจะปรากฏในประวัติของเครื่องบันทึกบนหน้าจอบันทึกยอดขายหลัก:

หน้าจอรายละเอียดช่วงดำเนินธุรกรรม — Shopify POS สำหรับ iPad

ปิดช่วงดำเนินธุรกรรม

หมายเหตุ: การติดตามเครื่องบันทึกจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่าเท่านั้น

หากต้องการให้ข้อมูลลิ้นชักเก็บเงินของคุณถูกต้องแม่นยำ คุณควรปิดช่วงดำเนินธุรกรรมเป็นระยะๆ (ตัวอย่างเช่นเมื่อปิดร้าน หรือเมื่อมีพนักงานเปลี่ยนกะ)

ขณะที่คุณปิดช่วงดำเนินธุรกรรม ข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกเพิ่มไปยังประวัติของช่วงดำเนินธุรกรรม:

 • ข้อมูลการตรวจนับเงินสดเมื่อสิ้นสุดช่วงฯ
 • มูลค่าของเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้ โดยคำนวณจากธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงฯ และคำนึงถึงค่าโฟลตตั้งต้นและการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในขณะที่ช่วงฯ เปิดอยู่
 • เงินสดที่เหลือสำหรับโฟลตหลังจากคุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณลบรายรับของวันออก)

จำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินและยอดคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ควรเท่ากัน

ขั้นตอน:

 1. บน iPad ของคุณ ให้ไปที่หน้าจอบันทึกยอดขายของแอป Shopify POS

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูช่วงดำเนินธุรกรรมที่เปิดอยู่

 3. แตะที่ปิดช่วงฯ หากช่วงดำเนินธุรกรรมเปิดใช้งานมาเป็นเวลานาน (หลายวันถึงหลายสัปดาห์) ระบบอาจต้องใช้เวลาหลายวินาทีเพื่อปิดช่วงฯ ดังกล่าว

  หากช่วงฯ ไม่ได้ปิดหลังจากผ่านไป 10 วินาที ให้ไปยังหน้าร้านค้า > บันทึกยอดขาย > การตั้งค่า แล้วกดปุ่มเพื่อปิดที่เปิดใช้บันทึกยอดขายและกดปุ่มเพื่อเปิดที่ ปิดช่วงดำเนินธุรกรรม

 4. หากคุณเปิดใช้การติดตามเงินสดในการตั้งค่าเครื่องบันทึกของคุณแล้ว คุณจะเห็นช่องข้อมูลตรวจนับเงินสดในกล่องโต้ตอบปิดช่วงฯ ให้นับเงินสดในลิ้นชัก จากนั้นป้อนจำนวนเงินที่ช่องดังกล่าว (Shopify POS จะแจ้งให้คุณทราบถึงจำนวนที่ควรจะเป็นเหนือช่องข้อมูลตรวจนับเงินสดนับเงินสด):

  กล่องโต้ตอบปิดช่วงฯ — Shopify POS สำหรับ iPad

 5. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ

 6. แตะเสร็จสิ้น

 7. หากคุณเปิดใช้การติดตามเงินสดในการตั้งค่าบันทึกของคุณ กล่องโต้ตอบการปรับเปลี่ยนขั้นสุดท้ายจะแสดงขึ้นมา:

  กล่องโต้ตอบการปรับแต่งขั้นสุดท้าย— Shopify POS สำหรับ iPad

ค่าที่แนะนำในช่องจำนวนเงินที่ถูกลบคือจำนวนเงินสดสุทธิที่นำออกไประหว่างช่วงดำเนินธุรกรรม คุณสามารถป้อนค่าในช่องนี้ได้ตามต้องการ แต่ควรจะตรงกับมูลค่าเงินสดที่คุณนำออกไปจากลิ้นชักเก็บเงิน และจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในลิ้นชักเก็บเงินจะถูกนำมาใช้เป็นโฟลตสำหรับช่วงฯ ถัดไป เว้นแต่ว่าคุณจะตั้งค่าเป็นด้วยตนเอง

หากข้อมูลการตรวจนับเงินสดไม่ตรงกับจำนวนเงินที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถจัดการลิ้นชักเก็บเงินด้วยการปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเพื่อเพิ่มหรือลบออกได้

 1. แตะเสร็จสิ้น

 2. หากคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถแตะที่พิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูลสรุปของเครื่องบันทึกของคุณได้ ข้อมูลสรุปของเครื่องบันทึกจะแสดงรายการของยอดขาย การคืนเงิน และกิจกรรมของตัวบันทึกตลอดช่วงฯ ดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี