ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของพนักงานสำหรับ Shopify POS

พนักงานที่สร้างขึ้นในส่วน Shopify admin จะสามารถเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของตนเองได้ ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นแล้วเท่านั้น หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลเต็มรูปแบบ คุณจะสามารถดูและเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของพนักงานได้จากหน้าแผนและสิทธิ์อนุญาตหรือการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในส่วน Shopify admin ของคุณ

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่จำเป็นสำหรับ iPad และ iPhone

พนักงาน Shopify ที่สร้างขึ้นในส่วน Shopify admin ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify POS สำหรับ IPad และ iPhone โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานของคุณได้ที่สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่จำเป็นสำหรับ Android

พนักงาน Shopify ที่สร้างขึ้นในส่วน Shopify admin ต้องมีสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ขั้นต่ำที่จำเป็นในส่วน Shopify admin ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify POS สำหรับ Android โดยพนักงานของคุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตอย่างน้อย ดังต่อไปนี้:

  • หน้าหลัก
  • คำสั่งซื้อ
  • คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
  • สินค้า
  • ลูกค้า
  • การตั้งค่า
  • ตำแหน่งที่ตั้ง

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานของคุณได้ที่สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี