การตั้งค่าพนักงานบน Shopify POS

หมายเหตุ: หน้าจอพนักงานสำหรับ Shopify POS สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ iPad และอยู่ในแผน Shopify หรือสูงกว่าเท่านั้น คุณไม่สามารถดูการตั้งค่าพนักงานของ Shopify POS บน iPhone หรือ Android ได้

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS คุณจะสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานที่มีเพียงสิทธิ์เข้าถึง POS เท่านั้นโดยใช้แอป Shopify POS ได้ คุณสามารถสร้างพนักงาน POS เป็นจํานวนเท่าใดก็ได้

เมื่อคุณเพิ่มพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วน Shopify admin ของคุณ เว้นแต่ว่าคุณจะสร้างพนักงานจากส่วน Shopify admin ของคุณด้วยเช่นกัน พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ต้องมีหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล 4 หลัก (PIN) ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับใช้เข้าถึงแอป Shopify POS เพื่อดำเนินการขาย

พนักงานเฉพาะของแอป POS ไม่สามารถเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ได้ด้วยตนเอง เจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS ต้องเข้าสู่ระบบก่อนและล็อกหน้าจอแอป POS ของตน เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น หน้าจอสำหรับป้อนพินพนักงานจะปรากฏขึ้น หากคุณออกจากระบบแอป POS เจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่พนักงานเฉพาะของแอป POS จะสามารถดำเนินธุรกรรมใดๆ ให้เสร็จสิ้นได้

เมื่อพนักงานที่เข้าสู่ระบบดำเนินการชำระเงินผ่าน Shopify POS ชื่อของพนักงานรายนั้นจะผูกไว้กับคำสั่งซื้อดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อได้ในมุมมองรายละเอียดของคำสั่งซื้อใน Shopify POS และในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin

หมายเหตุ: การตั้งค่าพนักงานจะเป็นไปตามอุปกรณ์ POS โดยตามค่าเริ่มต้นแล้วแต่ละอุปกรณ์จะอนุญาตการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาต POS ทั้งหมด

เพิ่ม PIN ใหม่ของพนักงาน Shopify POS

หากคุณกำลังใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้แผน Shopifyหรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้จากการตั้งค่าในแอป

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > พนักงาน

 2. ในส่วนเฉพาะการเข้าถึงแอป POS เท่านั้น ให้แตะที่เพิ่มพนักงาน

 3. ป้อนชื่อ นามสกุล และอีเมลของพนักงานรายดังกล่าว

 4. ป้อน PIN 4 หลักหรือแตะที่ "สร้าง PIN ใหม่" เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ PIN ดังกล่าวในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS ได้

 5. แตะที่เพิ่ม PIN

แก้ไขรายละเอียดของพนักงานเฉพาะของ POS

หากคุณใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้แผน Shopifyหรือแผนที่สูงกว่า รวมถึงใช้ iPad คุณจะสามารถแก้ไขรายละเอียดของพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS จากแอป POS ได้

คุณไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของพนักงานผู้ดูแลโดยใช้แอป POS ได้ หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของพนักงานผู้ดูแลคุณจะต้องใช้ Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > พนักงาน

 2. แตะที่ชื่อของพนักงาน

 3. ตัวเลือกเสริม: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานที่จำเป็น

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เปลี่ยนรหัส PIN ป้อนรหัส PIN ใหม่หรือแตะที่สร้าง PIN ใหม่

 5. แตะที่บันทึก

ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดสำหรับพนักงานที่มี PIN ของ POS

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว PIN สำหรับ POS ของพนักงานใหม่ทุกรายจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงแอป Shopify POS อย่างเต็มรูปแบบ หากคุณต้องการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ที่มี PIN สำหรับ POS ขณะที่พวกเขาใช้งาน Shopify POS คุณสามารถจำกัดสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึงของพวกเขาได้จากการตั้งค่าในแอป

พนักงานเฉพาะของแอป POS สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

 • เข้าถึงคำสั่งซื้อจากที่ใดก็ได้
 • เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการชำระเงิน
 • เปลี่ยนการตั้งค่าช่วงดำเนินธุรกรรม
 • ปรับแต่งใบเสร็จ
 • ออกจากระบบร้านค้า
 • เข้าถึงแอป
 • เข้าถึงข้อมูลลูกค้า

  หากคุณจำกัดการเข้าถึงลูกค้า พนักงานจะไม่สามารถดูเพจของลูกค้าได้ แต่พวกเขายังสามารถสร้างลูกค้าใหม่และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าจากหน้าการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า > พนักงาน > การตั้งค่าพนักงาน

 2. ปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตที่คุณไม่ต้องการมอบให้ PIN พนักงาน Shopify POS ดังกล่าว

ลบพนักงานออก

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาต Shopify POS 13 รายการ คุณจะสามารถลบพนักงานคนอื่นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > พนักงาน

 2. แตะที่ชื่อของพนักงาน

 3. แตะที่ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี