การตั้งค่าพนักงานบน Shopify POS

หมายเหตุ: หน้าจอพนักงานสำหรับ Shopify POS สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ iPad และอยู่ในแผน Shopify หรือสูงกว่าเท่านั้น คุณไม่สามารถดูการตั้งค่าพนักงานของ Shopify POS บน iPhone หรือ Android ได้

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบ คุณก็จะสามารถเพิ่มหรือลบพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เฉพาะ POS โดยใช้แอป Shopify POS คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน POS จำนวนเท่าใดก็ได้

เมื่อคุณเพิ่มพนักงาน POS เท่านั้น พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify admin ของคุณ หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง Shopify admin แก่พนักงาน คุณต้องเพิ่มพวกเขาเป็นพนักงานจาก Shopify admin

พนักงาน POS เท่านั้นต้องมีหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล 4 หลัก (PIN) ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับใช้เข้าถึงแอป Shopify POS เพื่อดำเนินการขาย

หมายเหตุ: สมาชิกพนักงาน POS จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ได้ด้วยตนเอง เจ้าของร้านค้าหรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนแล้วจึงล็อคหน้าจอแอป POS ของตน จากนั้นหน้าจอเพื่อป้อน PIN ของพนักงานจะปรากฏขึ้น หากคุณออกจากระบบแอป POS เจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบจะมีการเข้าสู่ระบบก่อนที่พนักงานระบบขายหน้าร้านเท่านั้นสามารถทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้

เมื่อพนักงานที่เข้าสู่ระบบดำเนินการชำระเงินผ่าน Shopify POS ชื่อของพนักงานรายนั้นจะผูกไว้กับคำสั่งซื้อดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูว่าพนักงานคนใดเป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อได้ในมุมมองรายละเอียดของคำสั่งซื้อใน Shopify POS และในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin

หมายเหตุ: การตั้งค่าพนักงานจะเป็นไปตามอุปกรณ์ POS โดยตามค่าเริ่มต้นแล้วแต่ละอุปกรณ์จะอนุญาตการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาต POS ทั้งหมด

เพิ่ม PIN ใหม่ของพนักงาน Shopify POS

หากคุณกำลังใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้จากการตั้งค่าในแอป

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > พนักงาน

 2. ในส่วนเฉพาะการเข้าถึงแอป POS เท่านั้น ให้แตะที่เพิ่มพนักงาน

 3. ป้อนชื่อ นามสกุล และอีเมลของพนักงานคนดังกล่าว

 4. ป้อน PIN ตัวเลขสี่หลักหรือแตะที่สร้าง PIN ใหม่ เพื่อให้พนักงานใช้ PIN ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify POS ได้

 5. แตะที่เพิ่ม PIN

แก้ไขรายละเอียดของพนักงานสำหรับระบบขายหน้าร้านเท่านั้น

หากคุณใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า และคุณใช้ iPad คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดสำหรับพนักงานขายหน้าร้านเท่านั้นได้จากแอป POS

คุณไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของพนักงานผู้ดูแลโดยใช้แอป POS ได้ หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของพนักงานผู้ดูแลคุณจะต้องใช้ Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > พนักงาน

 2. แตะที่ชื่อของพนักงาน

 3. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานที่จำเป็น

 4. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เปลี่ยนรหัส PIN ป้อนรหัส PIN ใหม่หรือแตะที่สร้าง PIN ใหม่

 5. แตะที่บันทึก

ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดสำหรับพนักงานที่มี PIN ของ POS

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว PIN สำหรับ POS ของพนักงานใหม่ทั้งหมดจะให้สิทธิ์การเข้าถึงแอป Shopify POS อย่างเต็มรูปแบบ หากคุณต้องการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงของพนักงานที่มี PIN สำหรับ POS เมื่อใช้งาน Shopify POS คุณสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของพวกเขาได้จากการตั้งค่าในแอป

พนักงานที่มีสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

 • เข้าถึงคำสั่งซื้อจากที่ใดก็ได้
 • เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการชำระเงิน
 • เปลี่ยนการตั้งค่าช่วงดำเนินธุรกรรม
 • ปรับแต่งใบเสร็จ
 • ออกจากระบบร้านค้า
 • เข้าถึงแอป
 • เข้าถึงข้อมูลลูกค้า

  หากคุณจำกัดการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า พนักงานจะไม่สามารถดูโปรไฟล์ของลูกค้าได้ แต่พวกเขายังสามารถสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าจากหน้าการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า > พนักงาน > การตั้งค่าพนักงาน

 2. ปิดใช้งานสิทธิ์ที่คุณไม่ต้องการให้ PIN พนักงานของ Shopify POS มี

ลบพนักงาน

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า หรือมีบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลเต็มรูปแบบ คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานคนอื่นๆ ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > พนักงาน

 2. แตะที่ชื่อของพนักงาน

 3. แตะที่ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี