การเพิ่มหรือลบหมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้าในคำสั่งซื้อของ Shopify POS

หากลูกค้าได้ให้คำแนะนำพิเศษมา หรือมีคำสั่งซื้อบางรายการที่คุณหรือพนักงานของคุณต้องจดจำ คุณสามารถแนบหมายเหตุไปกับคำสั่งซื้อในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นแล้วได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS ในภายหลังได้เช่นกัน

เพิ่มหมายเหตุขณะที่คำสั่งซื้อยังคงอยู่ในตะกร้าสินค้า

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อที่ยังอยู่ในตะกร้าสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ปุ่ม ... บริเวณมุมขวาบน:

  ปุ่มแถบตะกร้าสินค้า iPad - Shopify POS

 2. แตะที่เพิ่มหมายเหตุ

 3. ป้อนหมายเหตุของคุณ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

ลบหมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า

คุณสามารถลบหมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้าออกจากคำสั่งซื้อขณะที่ยังอยู่ในตะกร้าสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. หากคุณไม่เห็นหมายเหตุของตะกร้าสินค้า ให้แตพที่ปุ่ม ... บริเวณด้านขวาบนของส่วนตะกร้าสินค้าบนหน้าจอ:

  ปุ่มแถบตะกร้าสินค้า iPad - Shopify POS

 2. แตะที่สัญลักษณ์ - บริเวณด้านข้างหมายเหตุ:

  ลบหมายเหตุ iPad - Shopify POS

 3. เมื่อสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นสีแดงให้แตะอีกครั้ง

เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อได้จากหน้าจอใบเสร็จเมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอใบเสร็จของแอป Shopify POS ให้แตะที่เพิ่มหมายเหตุ:

  เพิ่มหมายเหตุลงในคำสั่งซื้อ iPhone - Shopify POS

 2. ป้อนหมายเหตุของคุณ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อได้จากหน้าจอใบเสร็จเมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอใบเสร็จของแอป Shopify POS ให้แตะที่เพิ่มหมายเหตุ:

  เพิ่มหมายเหตุลงในคำสั่งซื้อ Android - Shopify POS

 2. ป้อนหมายเหตุของคุณ

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อเพิ่มหมายเหตุของคุณไปยังคำสั่งซื้อดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี