การอัปเดตตะกร้าสินค้าใน Shopify POS

เมื่อคุณเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า สินค้าดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ หลังจากเพิ่มสินค้าของลูกค้าแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตตะกร้าสินค้าก่อนดำเนินการชำระเงินได้

ในส่วนนี้


เนื้อหาของตะกร้าสินค้า

ขณะคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า สินค้าที่เพิ่มจะปรากฏในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าใน Shopify POS:

สินค้าใน Shopify POS และหน้าจอตะกร้าสินค้า —  Shopify POS สำหรับ iPad

ตะกร้าสินค้าใน Shopify POS จะแสดง:

รายละเอียดลูกค้า ชื่อและอีเมลของลูกค้าปัจจุบัน (แสดงก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อลูกค้าด้วยตะกร้าสินค้า)
สินค้าที่คุณเพิ่มในตะกร้าสินค้า ราคาขายของสินค้าแต่ละรายการพร้อมกับราคาก่อนหักส่วนลด หากมีการใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ
ยอดรวมย่อย ราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า:

 • ไม่รวมภาษีตะกร้าสินค้าหรือสินค้าเฉพาะรายการ
 • ไม่รวมค่าจัดส่ง
ส่วนลด ส่วนลดทั้งตะกร้าสินค้าที่คุณใช้
ภาษี ภาษีที่ใช้ได้กับสินค้าในตะกร้าสินค้า
ยอดรวม ราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้าซึ่งจะรวม:

 • ภาษีและส่วนลดทั่วไป
 • ภาษีและสินค้าเฉพาะรายการ
 • ค่าจัดส่ง

แถบตะกร้าสินค้า

แถบตะกร้าสินค้าประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่:

ในการดูแถบตะกร้าสินค้า ให้แตะ ... ที่มุมขวาบนของส่วนตะกร้าสินค้าในหน้าจอ:

ปุ่มในแถบตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPad


เนื้อหาของตะกร้าสินค้า

เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้แตะยอดรวมของตะกร้าจากหน้าจอสินค้าเพื่อดูหน้าจอตะกร้าสินค้าสินค้า:

สินค้าใน Shopify POS และหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

หน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS จะแสดง:

จำนวนรวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า ผลรวมของสินค้าทั้งหมดในตะกร้า
ยอดรวม ราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้าซึ่งจะรวม:

 • ภาษีและส่วนลดทั่วไป
 • ภาษีสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลด
สินค้าที่คุณเพิ่มในตะกร้าสินค้า ราคาขายของสินค้าแต่ละรายการพร้อมกับราคาก่อนหักส่วนลด หากมีการใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ
ส่วนลด ส่วนลดทั้งตะกร้าสินค้าที่คุณใช้
ยอดรวมย่อย ราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า:

 • รวมส่วนลดทั้งตะกร้าสินค้าหรือส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ
 • ไม่รวมภาษีตะกร้าสินค้าหรือสินค้าเฉพาะรายการ
ภาษี ภาษีที่ใช้ได้กับสินค้าในตะกร้าสินค้า

เนื้อหาของตะกร้าสินค้า

เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้แตะยอดรวมจากหน้าจอสินค้าเพื่อดูหน้าจอตะกร้าสินค้าสินค้า:

สินค้าใน Shopify POS และหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ Android

หน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

สินค้าที่คุณเพิ่มในตะกร้าสินค้า ราคาขายของสินค้าแต่ละรายการพร้อมกับราคาก่อนหักส่วนลด หากมีการใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ
ยอดรวมย่อย ราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า:

 • รวมส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ
 • ไม่รวมภาษีตะกร้าสินค้าหรือสินค้าเฉพาะรายการ
รายละเอียดลูกค้า ชื่อและอีเมลสำหรับลูกค้าที่คุณได้เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า หากมี
ส่วนลดทั้งตะกร้าสินค้าและส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการ ส่วนลดทั้งตะกร้าสินค้าหรือสินค้าเฉพาะรายการที่คุณใช้ หากมี
ภาษี ภาษีที่ใช้ได้กับสินค้าในตะกร้าสินค้า
ยอดรวม ราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้าซึ่งจะรวม:

 • ภาษีสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะรายการ
 • ส่วนลดสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะรายการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี