การเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มที่อยู่สำหรับการจัดส่งใน Shopify POS สำหรับ iPhone หรือ Android ได้ หากคุณกำลังใช้ Shopify POS บนอุปกรณ์มือถือให้เพิ่มข้อมูลการจัดส่งโดยใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้าแทน

ในขณะที่คุณกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อใน iPad อยู่ คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบที่อยู่การจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งจากสินค้าดังกล่าวและหน้าตะกร้าสินค้าได้

เพิ่มที่อยู่สำหรับการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่จัดส่งสินค้าทั้งหมดไปยังลูกค้า

 2. หากนี่เป็นลูกค้ารายใหม่ ให้แตะที่ปุ่ม +

  1. แตะที่ที่อยู่สำหรับการจัดส่งหรือแตะที่ เพิ่มที่อยู่สำหรับการจัดส่งใหม่
  2. หากคุณกำลังเพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งใหม่ ให้ใส่ข้อมูลแล้วแตะที่ บันทึก
 3. หากนี่เป็นลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ให้แตะที่ชื่อของลูกค้า

  1. แตะที่ที่อยู่สำหรับการจัดส่งหรือแตะที่ เพิ่มที่อยู่สำหรับการจัดส่งใหม่
  2. หากคุณกำลังเพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งใหม่ ให้ใส่ข้อมูลแล้วแตะที่ บันทึก
 4. เลือก อัตราค่าจัดส่ง แล้วแตะที่ นำไปใช้

แก้ไขราคาจัดส่งหรือที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

วิธีแก้ไขรายละเอียดการจัดส่งสำหรับตะกร้าสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่การจัดส่ง:

  กล่องโต้ตอบการจัดส่ง — Shopify POS สำหรับ iPad

 2. ในกล่องโต้ตอบการจัดส่งที่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะที่อยู่เพื่อแก้ไข เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้แตะที่บันทึก - แตะที่ราคาเพื่อแก้ไข เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้แตะที่เสร็จสิ้น

ลบที่อยู่การจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง

วิธีลบรายละเอียดการจัดส่งออกจากตะกร้าสินค้า:

 1. จากส่วน ตะกร้าสินค้า ของหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้ปัด จัดส่งสินค้าทั้งหมดไปยังลูกค้า ไปทางซ้ายเพื่อแสดงปุ่ม ลบ

 2. แตะที่ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี