ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดไว้ในอุปกรณ์ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนอัตราภาษีสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS ได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ:

 1. ในหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่อัตราภาษีของตะกร้าสินค้า:

  อัตราภาษีในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

 2. ในกล่องโต้ตอบภาษี ให้ปิดใช้งานอัตราภาษีที่คุณไม่ต้องการให้นำไปใช้กับคำสั่งซื้อ

 3. แตะที่ด้านนอกกล่องโต้ตอบภาษี เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีสำหรับสินค้ารายการเดียวในคำสั่งซื้อ:

 1. ในหน้าจอสินค้าและตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. ในส่วนอัตราภาษี ให้เปิดหรือปิดอัตราภาษีโดยแตะที่ปุ่มเปิดปิด:

  อัตราภาษีในกล่องโต้ตอบสินค้าเฉพาะรายการในตะกร้าสินค้า

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่อัตราภาษีของตะกร้าสินค้า:

  อัตราภาษีในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

 2. ในกล่องโต้ตอบภาษี ให้ปิดใช้งานอัตราภาษีที่คุณไม่ต้องการให้นำไปใช้กับคำสั่งซื้อ

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีสำหรับสินค้ารายการเดียวในคำสั่งซื้อ:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. ในส่วนอัตราภาษี ให้เปิดหรือปิดอัตราภาษีโดยแตะที่ปุ่มเปิดปิด:

  อัตราภาษีในกล่องโต้ตอบสินค้าเฉพาะรายการในตะกร้าสินค้า

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้า Shopify POS จะใช้อัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งที่มอบหมายไปยังอุปกรณ์ POS

วิธีเปิดหรือปิดอัตราภาษีของตะกร้าสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่อัตราภาษีของตะกร้าสินค้า:

  อัตราภาษีในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ Android

 2. ในกล่องโต้ตอบภาษี ให้ปิดใช้งานอัตราภาษีที่คุณไม่ต้องการให้นำไปใช้กับคำสั่งซื้อ

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หน้าจอตะกร้าสินค้าจะอัปเดตเพื่อแสดงอัตราภาษีที่เปิดใช้และปิดใช้งาน โดยคุณสามารถแตะอัตราภาษีที่ปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้อีกครั้งได้:

หน้าจอตะกร้าสินค้าที่มีอัตราภาษีที่ปิดใช้งาน — Shopify POS สำหรับ Android

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี