ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ (หรือส่วนลดเฉพาะสินค้า) คือส่วนลดที่ใช้กับสินค้าเพียงชิ้นเดียวในคำสั่งซื้อ

คุณต้องใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการด้วยตนเอง เนื่องจากไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการบน Shopify POS ได้

ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการกับสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. แตะที่ส่วนลด

 3. แตะที่สัญลักษณ์สกุลเงินหรือเปอร์เซ็นต์เพื่อเลือกส่วนลดแทนเงินสดหรือส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

 4. ป้อนมูลค่าหรือเปอร์เซ็นต์สำหรับส่วนลดดังกล่าว

 5. ตัวเลือกเสริม: ป้อนชื่อหรือเหตุผลสำหรับส่วนลด

 6. แตะเสร็จสิ้น

ราคาสินค้าในตะกร้าสินค้าจะอัปเดตเมื่อมีการใช้ส่วนลด โดยราคาขายปลีกปกติของสินค้าจะปรากฏอยู่ใต้ราคาหลังหักส่วนลด

แก้ไขส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีแก้ไขส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. แตะที่ส่วนลด

 3. แก้ไขส่วนลด

 4. แตะเสร็จสิ้น

ลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. ปัดช่องส่วนลดไปทางซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

 3. แตะที่ลบ

ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการกับสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. แตะที่ส่วนลด

 3. แตะที่สัญลักษณ์สกุลเงินหรือเปอร์เซ็นต์เพื่อเลือกส่วนลดแทนเงินสดหรือส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

 4. ป้อนมูลค่าหรือเปอร์เซ็นต์สำหรับส่วนลดดังกล่าว

 5. ตัวเลือกเสริม: ป้อนชื่อหรือเหตุผลสำหรับส่วนลด

 6. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อใช้งานส่วนลด

ราคาสินค้าในตะกร้าสินค้าจะอัปเดตเมื่อมีการใช้ส่วนลด โดยราคาขายปลีกปกติของสินค้าจะปรากฏอยู่ใต้ราคาหลังหักส่วนลด

แก้ไขส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีแก้ไขส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. แตะที่ส่วนลด

 3. แก้ไขส่วนลด

 4. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. ปัดช่องส่วนลดไปทางด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

 3. แตะที่ลบ

ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการกับสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่สินค้าที่คุณต้องการเพิ่มสิทธิ์ใช้ส่วนลด

 2. แตะที่เพิ่มส่วนลด

 3. แตะที่สัญลักษณ์สกุลเงินหรือเปอร์เซ็นต์เพื่อเลือกส่วนลดแทนเงินสดหรือส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

 4. ป้อนมูลค่าหรือเปอร์เซ็นต์สำหรับส่วนลดดังกล่าว

 5. ตัวเลือกเสริม: ป้อนชื่อหรือเหตุผลสำหรับส่วนลด

 6. แตะที่ปุ่มย้อนกลับ

 7. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ราคาสินค้าในตะกร้าสินค้าจะอัปเดตเมื่อมีการใช้ส่วนลด โดยราคาขายปลีกปกติของสินค้าจะปรากฏอยู่ใต้ราคาหลังหักส่วนลด

แก้ไขส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีแก้ไขส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. แตะที่ชื่อของส่วนลด

 3. แก้ไขส่วนลดด้วยการเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

- ประเภทของส่วนลด - จำนวนส่วนลด - ชื่อส่วนลด

 1. แตะที่ปุ่มย้อนกลับ

 2. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า

 2. แตะที่ปุ่ม X ที่อยู่ถัดจากส่วนลด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี