การนำส่วนลดไปใช้กับตะกร้าสินค้าทั้งหมด

ส่วนลดตะกร้าสินค้า (หรือส่วนลดเฉพาะคำสั่งซื้อ) จะมีผลกับสินค้าทุกรายการในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

ส่วนลดตะกร้าสินค้าอาจเป็นมูลค่าแทนจำนวนเงินหรือมีมูลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของตะกร้าสินค้าก็ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รหัสส่วนลดแบบมูลค่าคงที่หรือแบบเปอร์เซ็นต์ที่คุณสร้างขึ้นมาในแอป Shopify หรือในส่วน Shopify admin ได้ตลอดหากสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของรหัสส่วนลดดังกล่าว แต่คุณจะไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดซื้อ X รับ Y บน Shopify POS ได้

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้า

วิธีใช้งานส่วนลดกับสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่เพิ่มส่วนลด

 2. แตะปุ่มรหัส, $ หรือ % เพื่อเลือกว่าคุณต้องการป้อนส่วนลดแบบรหัสส่วนลด มูลค่าแทนเงินสดดอลลาร์ หรือเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: คุณต้องสร้างรหัสส่วนลดก่อนจึงจะสามารถใช้รหัสดังกล่าวกับคำสั่งซื้อ Shopify POS โดยจะสามารถใช้ส่วนลดได้ ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขของรหัสส่วนลด

 1. ป้อนรหัสส่วนลด หรือป้อนส่วนลดแทนเงินสดหรือแบบเปอร์เซ็นต์ หากคุณใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด คุณสามารถสแกนรหัสส่วนลดเพื่อป้อนรหัสดังกล่าวลงในช่องรหัสได้

 2. ตัวเลือกเสริม: ป้อนชื่อหรือเหตุผลของส่วนลดตะกร้าสินค้า

 3. แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อนำส่วนลดดังกล่าวไปใช้กับตะกร้าสินค้า

แก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า

วิธีแก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่ส่วนลด

 2. แก้ไขส่วนลด

 3. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบส่วนลดตะกร้าสินค้าออก

วิธีลบส่วนลดตะกร้าสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้ปัดช่องส่วนลดไปทางด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

 2. แตะที่ลบ

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้า

วิธีใช้งานส่วนลดกับสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่เพิ่มส่วนลด

 2. แตะปุ่มรหัส, $ หรือ % เพื่อเลือกว่าคุณต้องการป้อนส่วนลดแบบรหัสส่วนลด มูลค่าแทนเงินสดดอลลาร์ หรือเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: คุณต้องสร้างรหัสส่วนลดก่อนจึงจะสามารถใช้รหัสดังกล่าวกับคำสั่งซื้อ Shopify POS โดยจะสามารถใช้ส่วนลดได้ ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขของรหัสส่วนลด

 1. ป้อนรหัสส่วนลดหรือแบบแทนเงินสดหรือแบบเป็นเปอร์เซ็นต์

 2. ตัวเลือกเสริม: ป้อนชื่อหรือเหตุผลของส่วนลดตะกร้าสินค้า

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อใช้งานส่วนลดกับตะกร้าสินค้า

ส่วนลดตะกร้าสินค้าจะเปลี่ยนยอดรวมที่แสดงในตะกร้าสินค้า ราคาปกติในการปลีกของคำสั่งซื้อจะปรากฏด้านล่างยอดรวม

แก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า

วิธีแก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่ส่วนลด

 2. แก้ไขส่วนลด

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบส่วนลดตะกร้าสินค้าออก

วิธีลบส่วนลดตะกร้าสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้ปัดช่องส่วนลดไปทางด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

 2. แตะที่ลบ

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้า

วิธีใช้งานส่วนลดกับสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เพิ่มส่วนลด

 2. แตะปุ่มรหัส, $ หรือ % เพื่อเลือกว่าคุณต้องการป้อนส่วนลดแบบรหัสส่วนลด มูลค่าแทนเงินสดดอลลาร์ หรือเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมตะกร้าสินค้า

หมายเหตุ: คุณต้องสร้างรหัสส่วนลดก่อนจึงจะสามารถใช้รหัสดังกล่าวกับคำสั่งซื้อ Shopify POS โดยจะสามารถใช้ส่วนลดได้ ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขของรหัสส่วนลด

 1. ป้อนรหัสส่วนลดหรือแบบแทนเงินสดหรือแบบเป็นเปอร์เซ็นต์

 2. ตัวเลือกเสริม: ป้อนชื่อหรือเหตุผลของส่วนลดตะกร้าสินค้า

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อใช้งานส่วนลดกับตะกร้าสินค้า

แก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า

วิธีแก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของแอป Shopify POS ให้แตะที่ส่วนลดตะกร้าสินค้า
 2. แก้ไขส่วนลด
 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบส่วนลดตะกร้าสินค้าออก

หากต้องการลบส่วนลดตะกร้าสินค้าออกจากหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ปุ่ม X บริเวณด้านข้างส่วนลดตะกร้าสินค้าดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี