แก้ไขข้อมูลตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

เมื่อคุณตรวจสอบตะกร้าสินค้า คุณสามารถอัปเดตจำนวนสินค้าและลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้าดังกล่าวได้

แก้ไขจำนวนสินค้า

วิธีแก้ไขจำนวนสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า
 2. แตะที่ปุ่ม - เพื่อเพิ่มจำนวน หรือปุ่ม + เพื่อลดจำนวน:

  กล่องโต้ตอบเพื่อแก้ไขสินค้าในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

หากคุณลดจำนวนสินค้าเป็น 0 สินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากตะกร้าสินค้า

แก้ไขสินค้าขายด่วน

วิธีแก้ไขสินค้าขายด่วน:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้า Shopify POS ให้แตะที่สินค้าขายด่วน:

  กล่องโต้ตอบเพื่อแก้ไขสินค้าขายด่วนในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

 2. แก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

- ชื่อของการขาย - จำนวนเงินที่เรียกเก็บสำหรับการขายแบบกำหนดเอง - ส่วนลดที่ใช้ - อัตราภาษี

 1. หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้แตะที่หน้าจอสินค้าของ Shopify POS เพื่อลบกล่องโต้ตอบการขายด่วน

ลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า

วิธีลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า:

 1. ในส่วนตะกร้าสินค้าของหน้าจอสินค้าบน Shopify POS ให้ปัดสินค้าไปทางด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ:

  ปุ่มลบด้านข้างสินค้าในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPad

 2. แตะที่ลบ

แก้ไขจำนวนสินค้า

วิธีแก้ไขจำนวนสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่ชื่อสินค้า
 2. แตะที่ปุ่ม - เพื่อเพิ่มจำนวน หรือปุ่ม + เพื่อลดจำนวน:

  กล่องโต้ตอบเพื่อแก้ไขสินค้าในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

หากคุณลดจำนวนสินค้าเป็น 0 สินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากตะกร้าสินค้า

ล้างตะกร้าสินค้า

วิธีล้างตะกร้าสินค้าจากหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ถังขยะ:

ปุ่มถังขยะในหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

ลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า

วิธีลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ให้ปัดสินค้าเฉพาะรายการไปทางซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ:

  ปุ่มลบด้านข้างสินค้าในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ iPhone

 2. แตะที่ลบ เพื่อลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า

แก้ไขจำนวนสินค้า

วิธีแก้ไขจำนวนสินค้า:

 1. ในหน้าจอตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่สินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ใช้ปุ่ม - และปุ่ม + เพื่ออัปเดตจำนวนของสินค้า:

  กล่องโต้ตอบเพื่อแก้ไขสินค้าในตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ Android

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หากคุณลดจำนวนสินค้าเป็น 0 สินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากตะกร้าสินค้า

ลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า

วิธีลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า:

 • หากคุณต้องการลบสินค้ารายการเดียวออกจากตะกร้าสินค้า ให้ลดจำนวนสินค้านั้นเป็น 0

 • หากคุณต้องการล้างตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ถังขยะ:

  ไอคอนถังขยะในหน้าจอตะกร้าสินค้า — Shopify POS สำหรับ Android

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี