การทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อ Shopify POS ว่าจัดส่งแล้วหรือยังไม่จัดส่ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดสถานะการจัดการสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการใน Shopify POS สำหรับ Android ได้ หากคุณใช้ Shopify POS บนอุปกรณ์ Android สถานะการจัดการจะถูกกำหนดตามการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติ

การดำเนินการของจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติของ Shopify POS ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการสินค้าของคุณ:

พฤติกรรมการจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify POS โดยอิงตามการตั้งค่า
จัดการคำสั่งซื้อเสมอ สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ
เปิด คำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว
ปิด คำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้จัดส่ง

การกำหนดสถานะการจัดการด้วยตนเอง

ในบางกรณี คุณสามารถกำหนดลักษณะการจัดการสินค้าและกำหนดสถานะคำสั่งซื้อด้วยตนเองให้เป็น:

  • ยังไม่ได้จัดส่ง
  • จัดส่งแล้ว

การกำหนดสถานะคำสั่งซื้อด้วยตนเองเป็นยังไม่ได้จัดส่ง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อให้เป็นยังไม่ได้จัดส่งด้วยตัวคุณเองได้ หลังจากคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการบันทึกคำสั่งซื้อเป็นยังไม่ได้จัดส่งด้วยตัวคุณเอง แม้ว่าจะเหลือสินค้าอยู่ในสต็อกก็ตาม คุณต้องปิดจัดการคำสั่งซื้อเสมอในการกำหนดลักษณะการจัดการสินค้าของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการทางธุรกรรม

การกำหนดสถานะคำสั่งซื้อให้เป็นจัดส่งแล้วด้วยตัวคุณเอง

คุณสามารถกำหนดสถานะของคำสั่งซื้อให้เป็นจัดส่งแล้วได้ขณะที่สินค้ายังคงอยู่ในตะกร้าสินค้า โดยการดำเนินการนี้จะแทนที่การตั้งค่าจัดการคำสั่งซื้อเสมอที่คุณมีอยู่

วิธีกำหนดสถานะของคำสั่งซื้อที่คุณกำลังดำเนินการให้เป็นจัดส่งแล้ว:

สถานะของคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกเป็นจัดส่งแล้วแม้ว่าสินค้าจะหมดสต็อกก็ตาม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี