การแลกใช้บัตรของขวัญใน Shopify POS

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

หากร้านค้าของคุณขายบัตรของขวัญคุณสามารถรับชำระเงินเป็นการชำระเงินด้วย Shopify POS ได้ คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญของลูกค้าได้ไม่ว่าจะซื้อทางออนไลน์หรือทางหน้าร้านก็ตาม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าที่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถโหลดบัตรของขวัญใหม่อีกครั้งได้ หลังจากบัตรนั้นแลกใช้ไปแล้ว

แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ด้วยวิธีตามปกติ จากนั้นแตะที่เรียกเก็บเงิน

 2. แตะที่บัตรของขวัญ (หากคุณไม่เห็นตัวเลือกบัตรของขวัญ ให้เปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงิน)

 3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ป้อนรหัสที่ลูกค้ามอบให้คุณ - ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ที่รองรับเพื่อสแกนบาร์โค้ด (เครื่องสแกน 2D เป็นเครื่องสแกนบัตรเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่รองรับการสแกนบาร์โค้ด QR ของบัตรของขวัญได้) - ใช้กล้องหลังของ iPad ของคุณ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. หากลูกค้าต้องการชำระเงินเงินที่ค้างชำระไว้ ให้แตะที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- แตะที่เพิ่มการชำระเงินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินวิธีอื่น - แตะที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วนเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วบางส่วนและดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลัง

 1. ตัวเลือก: ในหน้าจอหลังการชำระเงิน มอบใบเสร็จให้ลูกค้าโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- แตะที่ใบเสร็จอีเมลเพื่อส่งสำเนาใบเสร็จของลูกค้าให้ผ่านทางอีเมล - แตะที่ใบเสร็จ SMSเพื่อส่งสำเนาใบเสร็จใของลูกค้าให้ผ่านทางข้อความ - หากคุณมีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ ให้แตะที่พิมพ์ใบเสร็จเพื่อพิมพ์แผ่นใบเสร็จ

 1. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

ใบเสร็จจะแสดงตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรของขวัญที่ใช้ในการชำระเงิน พร้อมยอดคงค้างของบัตรดังกล่าวด้วย:

ยอดคงเหลือในใบเสร็จของบัตรของขวัญ - Shopify POS

ดูยอดคงเหลือของบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ใน Shopify POS คุณสามารถดูยอดคงค้างของบัตรของขวัญได้จากคำสั่งของขายบัตรของขวัญใบดังกล่าว

วิธีดูยอดคงค้างในบัตรของขวัญ:

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. ค้นหาและแตะคำสั่งซื้อของบัตรของขวัญใบดังกล่าว

 3. แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญ:

  หมายเลขบัตรของขวัญบนหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อบน iPad - Shopify POS

 4. โมดอลที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงยอดคงค้างบนบัตรของขวัญ ให้แตะที่ยกเลิกเพื่อกลับไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ด้วยวิธีตามปกติ จากนั้นแตะที่เรียกเก็บเงิน

 2. แตะที่บัตรของขวัญ (หากคุณไม่เห็นตัวเลือกบัตรของขวัญให้เปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงิน)

 3. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ป้อนรหัสที่ลูกค้ามอบให้คุณ - ใช้กล้องของ iPhone ของคุณ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. หากลูกค้าต้องการชำระเงินเงินที่ค้างชำระไว้ ให้แตะที่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- แตะที่เพิ่มการชำระเงินเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินวิธีอื่น - แตะที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วนเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วบางส่วนและดำเนินการชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลัง

 1. ตัวเลือก: ในหน้าจอหลังการชำระเงิน มอบใบเสร็จให้ลูกค้าโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- แตะที่ใบเสร็จอีเมลเพื่อส่งสำเนาใบเสร็จของลูกค้าให้ผ่านทางอีเมล - แตะที่ใบเสร็จ SMSเพื่อส่งสำเนาใบเสร็จใของลูกค้าให้ผ่านทางข้อความ

 1. แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

ใบเสร็จจะแสดงตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรของขวัญที่ใช้ในการชำระเงิน พร้อมยอดคงค้างของบัตรดังกล่าวด้วย:

ยอดคงเหลือในใบเสร็จของบัตรของขวัญ - Shopify POS

ดูยอดคงเหลือของบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

ใน Shopify POS คุณสามารถดูยอดคงค้างของบัตรของขวัญได้จากคำสั่งของขายบัตรของขวัญใบดังกล่าว

วิธีดูยอดคงค้างในบัตรของขวัญ:

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. ค้นหาและแตะคำสั่งซื้อของบัตรของขวัญใบดังกล่าว

 3. แตะที่หมายเลขบัตรของขวัญ:

  หมายเลขบัตรของขวัญบนหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อบน iPhone - Shopify POS

 4. โมดอลที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงยอดคงค้างบนบัตรของขวัญ ให้แตะที่ยกเลิกเพื่อกลับไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

แลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS

คุณสามารถใช้ Shopify POS เพื่อแลกใช้บัตรของขวัญแบบอีเมล แบบพิมพ์และฉบับจริงได้ หากบัตรของขวัญมีบาร์โค้ด คุณสามารถป้อนรหัสบัตรของขวัญใบดังกล่าวได้โดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนรหัสของบัตรของขวัญด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

วิธีแลกใช้บัตรของขวัญด้วย Shopify POS:

 1. ใบหน้าการชำระเงินของ Shopify POS ให้เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าตามวิธีปกติ แล้วแตะที่ยอดรวม

 2. ในหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้อัปเดตข้อมูลที่จำเป็นไปยังตะกร้าสินค้า จากนั้นแตะที่เรียกเก็บเงิน

 3. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่บัตรของขวัญ

 4. ป้อนหมายเลขบัตรของขวัญโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ป้อนรหัสที่ลูกค้ามอบให้คุณ - ใช้กล้องบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. แตะที่เรียกเก็บ

 3. ตัวเลือกเสริม: แตะที่ส่งใบเสร็จเพื่อส่งใบเสร็จให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือข้อความ

 4. แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี