การคืนเงินไปยังบัตรของขวัญบน Shopify POS

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

หากลูกค้าใช้บัตรของขวัญในการซื้อสินค้า แล้วต้องการส่งคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน คุณสามารถคืนเงินไปยังบัตรของขวัญใบเดียวกันได้และยอดคงเหลือจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระด้วยบัตรของขวัญ:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 1. แตะ คืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยน

 2. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 3. หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 5. แตะ คืนเงิน

 6. หน้าจอการชำระเงินคืนจะแสดงว่ายอดเงินที่ชำระนั้นจะถูกส่งคืนไปยังบัตรของขวัญ แตะที่การคืนเงิน

 7. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรของขวัญแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งจำนวนเงินที่ต้องคืนได้เพียงส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อกลับไปยังบัตรของขวัญ

คุณสามารถคืนเงินได้เพียงครั้งเดียวต่อคำสั่งซื้อ ดังนั้นหากคุณคืนเงินบางส่วน คุณจะไม่สามารถคืนเงินส่วนที่เหลือของคำสั่งซื้อนั้นในภายหลัง

วิธีคืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรของขวัญ:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 1. แตะที่คืนเงินสินค้า

 2. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 5. แตะ คืนเงิน

 6. หน้าจอการชำระเงินคืนจะแสดงว่าการชำระเงินจะถูกคืนไปยังบัตรของขวัญ แตะที่จำนวนเงินที่ต้องคืนเพื่อป้อนค่าที่ต่ำกว่า:

  หน้าจอคืนเงินการชำระเงินที่คืนเงินในจำนวนที่กำหนดเอง — Shopify POS สำหรับ iPad

 7. แตะ คืนเงิน

 8. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระด้วยบัตรของขวัญ:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 1. แตะที่คืนเงินสินค้า

 2. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 3. หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 5. แตะ คืนเงิน

 6. หน้าจอการชำระเงินคืนจะแสดงว่ายอดเงินที่ชำระนั้นจะถูกส่งคืนไปยังบัตรของขวัญ แตะที่การคืนเงิน

 7. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรของขวัญแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งจำนวนเงินที่ต้องคืนได้เพียงส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อกลับไปยังบัตรของขวัญ

คุณสามารถคืนเงินได้เพียงครั้งเดียวต่อคำสั่งซื้อ ดังนั้นหากคุณคืนเงินบางส่วน คุณจะไม่สามารถคืนเงินส่วนที่เหลือของคำสั่งซื้อนั้นในภายหลัง

วิธีคืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรของขวัญ:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 1. แตะที่คืนเงินสินค้า

 2. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 5. แตะ คืนเงิน

 6. หน้าจอการชำระเงินคืนจะแสดงว่าการชำระเงินจะถูกคืนไปยังบัตรของขวัญ แตะที่จำนวนเงินที่ต้องคืนเพื่อป้อนค่าที่ต่ำกว่า:

  หน้าจอคืนเงินการชำระเงินที่คืนเงินในจำนวนที่กำหนดเอง — Shopify POS สำหรับ iPhone

 7. แตะ คืนเงิน

 8. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีคืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระด้วยบัตรของขวัญ:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 1. แตะที่คืนเงินสินค้า

 2. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 5. แตะ การคืนเงิน

 6. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

คืนเงินส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ
 1. แตะที่คืนเงินสินค้า

 2. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 3. ตัวเลือกเสริม: หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 4. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 5. แตะที่จำนวนด้านข้างวิธีการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ จากนั้นให้ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงิน:

  ช่องจำนวนเงินที่คืนที่อยู่ด้านข้างการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ — Shopify POS สำหรับ Android

 6. แตะ การคืนเงิน

 7. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี