การจัดการคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการแลกเปลี่ยน

หน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS จะแสดงคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้าคุณ ไม่ว่าจะดำเนินการสั่งซื้อออนไลน์หรือด้วยตนเอง จากหน้านั้น คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของคำสั่งซื้อ เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ ออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้าอีกครั้ง และคืนเงินคำสั่งซื้อได้

ใน Shopify POS สำหรับ iPad และ iPhone คุณสามารถชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อได้ หากได้ชำระเงินไปบางส่วนแล้ว

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี