การเปลี่ยนสินค้า

ขณะที่คุณคืนเงิน คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าที่ส่งคืนเป็นสินค้าใหม่ได้ และหากสินค้าสองรายการนั้นมีราคาแตกต่างกัน คุณอาจรับหรือจ่ายค่าส่วนต่างดังกล่าวระหว่างการเปลี่ยนสินค้าได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนสินค้าในคำสั่งซื้อที่มีธุรกรรมระบบกึ่ง Moneris ได้

วิธีการ

ข้อควรระวัง หากคุณคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินหลายครั้ง คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าอีกครั้ง คุณก็สามารถดำเนินการคืนเงินคำสั่งซื้อเดิมหรือคำขอเปลี่ยนสินค้าจาก Shopify admin ของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี