ค้นหาคำสั่งซื้อ

มือถือของคุณทั้งหมดทั้งในร้านค้าและคำสั่งซื้อออนไลน์จะปรากฏบนหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อบางรายการ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาหรือสแกนบาร์โค้ดใบเสร็จได้

ในส่วน Shopify admin คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อ POS ตามตำแหน่งที่ตั้งและบันทึกฟิลเตอร์การค้นหาที่คุณใช้บ่อยได้

ค้นหาคำสั่งซื้อ

วิธีค้นหาคำสั่งซื้อ:

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งซื้อหลายแห่ง

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อที่จัดทำขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

วิธีการ:

สแกนบาร์โค้ดใบเสร็จ

หลังจากที่คุณได้ระบุบาร์โค้ดไว้ในใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดใบเสร็จด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด (เวอร์ชัน 2Dเท่านั้น) หรือกล้องในอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดคำสั่งซื้อที่ตรงกับใน Shopify POS

วิธีเปิดคำสั่งซื้อด้วยการสแกนบาร์โค้ดใบเสร็จ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี