กำลังอัปเดตคำสั่งซื้อ

ในหน้าจอคำสั่งซื้อคุณสามารถออกใบเสร็จอื่นให้แก่ลูกค้าหรือดูหมายเหตุของคำสั่งซื้อได้ หน้าจอคำสั่งซื้อมีให้ใช้งานเฉพาะใน Shopify POS สำหรับ IPad และ Android เท่านั้น ไม่มีให้บริการใน Shopify POS สำหรับ iPhone

ออกใบเสร็จอีกครั้ง

หากต้องการออกใบเสร็จอีกครั้ง:

เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

หมายเหตุคำสั่งซื้อจะปรากฏบนหน้าจอรายละเอียดของคำสั่งซื้อ ซึ่งมีประโยชน์ในการแนบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ โดยคุณอาจต้องการแนบหมายเหตุไปกับคำสั่งซื้อเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • คุณได้ขอคืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว
  • คุณได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
  • ลูกค้าของคุณมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องการบันทึกไว้

วิธีเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี