อีเมลตะกร้าของ Shopify POS

คุณสามารถใช้อีเมลตะกร้าสินค้าสำหรับ Shopify POS เพื่อสร้างตะกร้าสินค้าและส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาดำเนินการชำระเงินออนไลน์ให้เสร็จสิ้นได้ อีเมลจะมีข้อมูลสรุปของตะกร้าสินค้าของลูกค้าและลิงก์ที่นำไปยังหน้าการชำระเงินออนไลน์บนร้านค้าของคุณ

หลังจากที่ส่งอีเมลแล้ว ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อเป็นแบบร่างไว้ใน Shopify จนกว่าลูกค้าจะคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวและดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสิ้น โดยเมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับตะกร้าสินค้าของพวกเขาแล้ว แบบร่างจะถูกบันทึกให้กลายเป็นคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์เก็บไว้ในหน้าคำสั่งซื้อบน Shopify

เมื่อคุณใช้อีเมลตะกร้าสำหรับ Shopify POS บนอุปกรณ์ iOS คุณจะสามารถดูแหล่งที่มาของยอดขายที่มาจากคำสั่งซื้อในอีเมลตะกร้าได้ ซึ่งยอดขายดังกล่าวจะถูกระบุว่ามาจากพนักงานที่เข้าสู่ระบบ Shopify POS ขณะที่มีการส่งอีเมลตะกร้าฉบับนี้ไป โดยคุณสามารถติดตามยอดขายของพนักงานได้ในรายงานยอดขายตามพนักงาน

คุณสามารถส่งอีเมลได้หนึ่งฉบับต่อหนึ่งตะกร้าสินค้าเท่านั้น และหากคุณกำลังรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินบางส่วนผ่านบุคคลได้ ซึ่งจากนั้นระบบจะส่งอีเมลตะกร้าไปทางอีเมลเพื่อเก็บยอดคงเหลือ*

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มวิธีการชำระเงินที่หน้าการชำระเงิน ตัวเลือกอีเมลตะกร้าจะถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะลบการชำระเงินออก

ขั้นตอน:

คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเก็บไว้ใน Shopify และลูกค้าจะได้รับอีเมลตะกร้าผ่านทางอีเมล ซึ่งอีเมลดังกล่าวจะประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปยังหน้าการชำระเงินที่ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับตะกร้าของพวกเขาได้ โดยเมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับตะกร้าสินค้าของพวกเขาแล้ว ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อจขึ้นใน Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี