การขายด่วนใน Shopify POS

คุณสามารถใช้สินค้าขายด่วนเพื่อป้อนราคาเท่าใดก็ได้สำหรับธุรกรรม

เพิ่มสินค้าขายด่วน

คุณสามารถเพิ่มสินค้าขายด่วนไปยังตะกร้าสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. บนหน้าจอสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่การขายด่วน

 2. ป้อนชื่อเสริมสำหรับการขายและราคาขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับจำนวนได้ด้วย หากจำเป็น:

  กล่องโต้ตอบการขายด่วน — Shopify POS สำหรับ iPad

 3. แตะที่เพิ่มลงในตะกร้าสินค้าเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อ หรือแตะที่ละทิ้ง หากคุณต้องการละทิ้งสินค้าการขายด่วนและกลับไปยังหน้าจอสินค้าหลักของ Shopify POS

เพิ่มสินค้าขายด่วน

คุณสามารถเพิ่มสินค้าขายด่วนไปยังตะกร้าสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. บนหน้าจอสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่การขายด่วน

 2. ป้อนชื่อเสริมสำหรับการขายและราคาขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับจำนวนได้ด้วย หากจำเป็น:

  กล่องโต้ตอบการขายด่วน — Shopify POS สำหรับ iPhone

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อ หรือแตะที่ปุ่ม X หากคุณต้องการละทิ้งสินค้าการขายด่วนและกลับไปที่หน้าจอสินค้าของ Shopify POS

เพิ่มสินค้าขายด่วน

คุณสามารถเพิ่มสินค้าขายด่วนไปยังตะกร้าสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอสินค้าของ Shopify POS ให้แตะที่การขายด่วน

 2. ป้อนชื่อเสริมสำหรับการขายและราคาขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับจำนวนได้ด้วย หากจำเป็น:

  กล่องโต้ตอบการขายด่วน — Shopify POS สำหรับ Android

 3. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อ หรือแตะที่ด้านนอกกล่องโต้ตอบการขายด่วนเพื่อละทิ้งการขายด่วนและกลับไปยังหน้าจอสินค้าของ Shopify POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี