วิธีการเลือกการชำระเงินที่ขั้นตอนการชำระเงินของ Shopify POS

หลังจากที่คุณตรวจสอบตะกร้าสินค้าของลูกค้าเป็นครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่มีให้เลือกหลากหลายวิธีในกล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน คุณสามารถเลือกว่าจะให้วิธีชำระเงินวิธีใดบ้างปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินได้ในการตั้งค่า Shopify POS

และในกรณีที่ลูกค้าของคุณต้องการชำระเงินโดยใช้หลายวิธี หรือไม่สามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตนทั้งหมดได้ในทีเดียว ลูกค้าก็สามารถชำระเงินเป็นบางส่วนได้

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจใช้งานShopify POS โฉมใหม่อยู่

หน้าจอเลือกการชำระเงิน

กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินจะปรากฏหลังจากที่คุณแตะที่เรียกเก็บเงินในหน้าจอตะกร้าสินค้า

ในกล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน คุณจะสามารถเลือกวิธีชำระเงินใดก็ตามที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในการตั้งค่าประเภทการชำระเงิน

คุณสามารถให้ลูกค้าชำระเงินในภายหลังได้ โดยการแตะที่ยังไม่ได้ชำระเงิน โดยคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นการชำระเงินจำนวน $0.00 และสามารถชำระเงินในภายหลังได้

หากคุณรับบัตรเครดิตและเครื่องอ่านบัตรของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ระบบจะแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร

การชำระด้วยเงินสด

คุณสามารถรับชำระเงินด้วยเงินสดได้

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เงินสด โดยระบบจะป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้ตามค่าเริ่มต้น

 3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระด้วยเงินสดในจำนวนที่พอดี คุณก็จะสามารถป้อนจำนวนเงินที่ได้รับผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

- แตะที่จำนวนที่แนะนำจำนวนใดจำนวนหนึ่งข้างใต้ช่องข้อมูลเงินสด - แตะที่ช่องข้อมูลเงินสดเพื่อเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมา จากนั้นป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้อง แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้น

 1. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ให้แตะที่ยอมรับ

 2. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

การชำระเงินด้วยการรูดบัตรเครดิต

คุณสามารถรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องรูดบัตรที่เรารองรับ

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

  หากเครื่องอ่านบัตรของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองได้เช่นกัน

 2. รูดบัตรเครดิตของลูกค้าตามภาพที่แสดงบนหน้าจอ

 3. ลูกค้าอนุมัติการชำระเงินด้วยลายเซ็นหรือ PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรและเครื่องรูดบัตรที่คุณกำลังใช้

  หมายเหตุ: หากคุณใช้งาน Shopify Payments และร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถรับการชำระเงินแบบรูดบัตรโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

 4. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ใช้ชิปและการแตะ

ในกรณีที่คุณกำลังใช้เครื่องอ่านที่ใช้การแตะและชิป หรือเครื่องอ่านบัตรที่ใช้การแตะ ชิป หรือการรูด คุณก็จะสามารถรับชำระเงินแบบไร้สัมผัส ซึ่งได้แก่บัตรเครดิตที่ใช้แตะ, Android Pay และ Apple Pay

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

  หากเครื่องอ่านบัตรของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองได้เช่นกัน

 2. ให้ลูกค้าเสียบหรือแตะบัตรของตน

- สำหรับลูกค้าที่จะใช้วิธีการชำระเงินแบบแตะ ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องถือบัตรเครดิตหรืออุปกรณ์ไร้สัมผัสไม่ให้ห่างเกิน 2.5 ซม. จากเครื่องอ่านการ์ดจนกว่าแสงสีเขียวจะขึ้นครบทั้งสี่ดวง - ส่วนลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตที่ใช้ชิป ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่านบัตรและปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง

ธุรกรรมจะเสร็จสิ้นเมื่อ Shopify POS แสดงข้อความที่ระบุว่าอนุมัติการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 1. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง

หากคุณไม่มีเครื่องอ่านบัตร หรือหากคุณประสบปัญหาในการใช้งานเครื่องอ่านบัตรของคุณ คุณสามารถป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเองเพื่อรับชำระเงินแทนได้

หมายเหตุ: หากคุณป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าด้วยตนเอง ธุรกรรมดังกล่าวจะถือเป็นธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้บัตร เหมือนกับการขายทางออนไลน์ ธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้บัตรทั้งหมดจะใช้อัตราค่าใช้บัตรเครดิตทางออนไลน์

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. แตะที่ช่องจำนวนเครดิต/เดบิต

 3. แตะที่ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเอง

 4. ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิต

 5. แตะที่เรียกเก็บเพื่อประมวลผลการชำระเงิน

 6. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

การชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรจากภายนอก

หากคุณใช้เครื่องอ่านบัตรจากภายนอก คุณก็สามารถที่จะเลือกเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกได้ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินเพื่อแสดงว่าได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยและเสร็จสิ้นธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เครื่องอ่านบัตรจากภายนอก

 3. แตะที่ประเภทของบัตรเครดิตที่กำลังจะใช้ประมวลผล

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ประมวลผลการชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงแตะที่เรียกเก็บ

 5. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

การชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

คุณสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรของขวัญได้ และหากคุณใช้ Shopify POS คุณก็สามารถรับชำระเงินด้วยบัตรของขวัญฉบับจริงได้ โดยใช้กล้องหน้าของ iPad สแกนบาร์โค้ดของบัตรของขวัญ หรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่บัตรของขวัญ

 3. ป้อนรหัสบัตรของขวัญด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีดังต่อไปนี้:

- หากเป็นบัตรของขวัญแบบจับต้องได้ ให้ถือบาร์โค้ดห่างออกจากกล้องที่หันไปข้างหน้าของ iPhone 10–15 นิ้ว หรือสแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D - แตะที่ป้อนรหัสด้วยตนเอง แล้วจึงป้อนรหัสบัตรของขวัญ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

วิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง

ใน Shopify POS คุณสามารถที่จะสร้างวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองอย่างเช่นเช็ค แล้วจึงเลือกวิธีที่ว่านี้จากกล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินเพื่อที่จะทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อดังกล่าวว่าชำระเงินแล้ว จากนั้นจึงเสร็จสิ้นธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่วิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองของคุณ

 3. แตะที่เรียกเก็บ

 4. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

รับลายเซ็นด้วย iPad ของคุณ

คุณสามารถรับลายเซ็นของลูกค้าด้วย iPad ของคุณ โดยหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการขาย คุณจะสามารถยืนยันว่าคุณได้รับลายเซ็นได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในกล่องลายเซ็นโดยใช้นิ้วหรือปากกา:

  หน้าจอลายเซ็น — Shopify POS สำหรับ iPad

 2. สำหรับกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลายเซ็น ลูกค้าจะสามารถแตะที่ล้างลายเซ็นเพื่อลองอีกครั้งได้

 3. ให้ลูกค้าแตะที่ส่งลายเซ็นเมื่อพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว และหลังจากอนุมัติการชำระเงินเสร็จสิ้น ให้ขอให้ลูกค้าคืน iPad กลับมา

หน้าจอเลือกการชำระเงิน

หน้าจอเลือกการชำระเงินจะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่คุณแตะที่เรียกเก็บเงินในหน้าจอตะกร้าสินค้า

ที่หน้าจอเลือกประเภทการชำระเงิน คุณจะสามารถเลือกวิธีชำระเงินใดก็ตามที่คุณได้เปิดใช้ไว้ในการตั้งค่าประเภทการชำระเงิน

คุณสามารถให้ลูกค้าชำระเงินในภายหลังได้ โดยการแตะที่ยังไม่ได้ชำระเงิน โดยคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นการชำระเงินจำนวน $0.00 และสามารถชำระเงินในภายหลังได้

หากคุณรับบัตรเครดิตและเครื่องอ่านบัตรของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ระบบจะแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร

การชำระด้วยเงินสด

คุณสามารถรับชำระเงินด้วยเงินสดได้

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เงินสด โดยระบบจะป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้ตามค่าเริ่มต้น

 3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระด้วยเงินสดในจำนวนที่พอดี ให้แตะที่ยอดเงินสดรวมและป้อนจำนวนที่คุณได้รับจากลูกค้า

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น ให้แตะที่ยอมรับ

 5. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยการรูดบัตรเครดิต

คุณสามารถรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องรูดบัตรที่เรารองรับ

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

  หากเครื่องอ่านบัตรของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองได้เช่นกัน

 2. รูดบัตรเครดิตของลูกค้าตามภาพที่แสดงบนหน้าจอ

 3. ลูกค้าอนุมัติการชำระเงินด้วยลายเซ็นหรือ PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรและเครื่องรูดบัตรที่คุณกำลังใช้ > หมายเหตุ: หากคุณใช้งาน Shopify Payments และร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถรับการชำระเงินแบบรูดบัตรโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

 4. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ใช้ชิปและการแตะ

หากคุณใช้เครื่องอ่านบัตรที่ใช้การแตะและชิปหรือเครื่องอ่านบัตรที่ใช้การแตะ ชิป หรือการรูด คุณก็จะสามารถรับชำระเงินด้วยชิปและด้วยวิธีแบบไร้สัมผัส ช่องทางการชำระเงินแบบไร้สัมผัสได้แก่บัตรเครดิตที่ใช้การแตะ รวมถึง Android Pay และ Apple Pay

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

  หากเครื่องอ่านบัตรของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนข้อมูลบัตรเครดิตด้วยตนเองได้เช่นกัน

 2. ให้ลูกค้าเสียบหรือแตะบัตรของตน:

- สำหรับลูกค้าที่จะใช้วิธีการชำระเงินแบบแตะ ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องถือบัตรเครดิตหรืออุปกรณ์ไร้สัมผัสไม่ให้ห่างเกิน 2.5 ซม. จากเครื่องอ่านการ์ดจนกว่าแสงสีเขียวจะขึ้นครบทั้งสี่ดวง - ส่วนลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตที่ใช้ชิป ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่านบัตรและปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง

ธุรกรรมจะเสร็จสิ้นเมื่อ Shopify POS แสดงข้อความที่ระบุว่าอนุมัติการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 1. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง

หากคุณไม่มีเครื่องอ่านบัตร หรือหากคุณประสบปัญหาในการใช้งานเครื่องอ่านบัตรของคุณ คุณสามารถป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเองเพื่อรับชำระเงินแทนได้

หมายเหตุ: หากคุณป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าด้วยตนเอง ธุรกรรมดังกล่าวจะถือเป็นธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้บัตร เหมือนกับการขายทางออนไลน์ ธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้บัตรทั้งหมดจะใช้อัตราค่าใช้บัตรเครดิตทางออนไลน์

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่หน้าจอเลือกประเภทการชำระเงิน ให้แตะที่เครดิต/เดบิต

 3. แตะที่ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเอง

 4. ป้อนรายละเอียดของบัตรเครดิต จากนั้นจึงแตะที่เรียกเก็บเพื่อประมวลผลการชำระเงิน

 5. ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือข้อความ เสร็จแล้วแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรจากภายนอก

หากคุณใช้เครื่องอ่านบัตรจากภายนอก คุณก็สามารถที่จะเลือกเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกได้ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินเพื่อแสดงว่าได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยและเสร็จสิ้นธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่หน้าจอเลือกประเภทการชำระเงิน ให้แตะที่เครื่องอ่านบัตรจากภายนอก

 3. แตะที่ประเภทของบัตรเครดิตที่กำลังจะใช้ประมวลผล

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ประมวลผลการชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงแตะที่เรียกเก็บ

 5. ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือข้อความ เสร็จแล้วแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

คุณสามารถรับชำระเงินผ่านบัตรของขวัญได้ ในกรณีที่คุณกำลังใช้ Shopify POS คุณจะสามารถรับชำระเงินผ่านบัตรของขวัญฉบับจริงได้ โดยสแกนบาร์โค้ดของบัตรของขวัญดังกล่าวด้วยกล้องหลังของ iPhone

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่บัตรของขวัญ

 3. ป้อนรหัสบัตรของขวัญด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีดังต่อไปนี้:

- หากเป็นบัตรของขวัญแบบจับต้องได้ ให้ถือบาร์โค้ดห่างออกจากกล้องที่หันไปข้างหน้าของ iPhone 10–15 นิ้ว (25-38 ซม.) - แตะที่ป้อนรหัสด้วยตนเอง แล้วจึงป้อนรหัสบัตรของขวัญ

 1. แตะที่แลกใช้

 2. ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือข้อความ เสร็จแล้วแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า Shopify POS

วิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง

ใน Shopify POS สำหรับ iPhone คุณสามารถที่จะสร้างวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองอย่างเช่นเช็ค แล้วจึงเลือกวิธีที่ว่านี้จากกล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินบน iPhone เพื่อที่จะแสดงว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวชำระเงินแล้ว จากนั้นจึงเสร็จสิ้นธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่หน้าจอเลือกประเภทการชำระเงิน ให้แตะที่วิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองของคุณ

 3. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง แล้วจึงแตะที่เรียกเก็บ

 4. ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือข้อความ เสร็จแล้วแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

รับลายเซ็นด้วย iPhone ของคุณ

คุณสามารถรับลายเซ็นของลูกค้าด้วย iPhone ของคุณ โดยหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการขาย คุณจะสามารถยืนยันว่าคุณได้รับลายเซ็นได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในกล่องลายเซ็นโดยใช้นิ้วหรือปากกา:

  หน้าจอลายเซ็น — Shopify POS สำหรับ iPhone

 2. สำหรับกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลายเซ็น ลูกค้าจะสามารถแตะที่ล้างลายเซ็นเพื่อลองอีกครั้งได้

 3. ให้ลูกค้าแตะที่ส่งลายเซ็นเมื่อพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว และหลังจากอนุมัติการชำระเงินเสร็จสิ้น ให้ขอให้ลูกค้าคืน iPhone กลับมา

หน้าจอเลือกการชำระเงิน

หน้าจอเลือกการชำระเงินจะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่คุณแตะที่เรียกเก็บเงินในหน้าจอตะกร้าสินค้า

การชำระด้วยเงินสด

คุณสามารถรับชำระเงินด้วยเงินสดได้

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เงินสด โดยระบบจะป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องไว้ตามค่าเริ่มต้น

 2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระด้วยเงินสดในจำนวนที่พอดี ให้ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนจำนวนที่คุณได้รับจากลูกค้า:

  หน้าจอการชำระด้วยเงินสด — Shopify POS สำหรับ Android

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น ให้แตะที่ยอมรับ

 4. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยการรูดบัตรเครดิต

คุณสามารถรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องรูดบัตร (สายสัญญาณออดิโอ)

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เครดิต

 2. รูดบัตรเครดิตของลูกค้าตามภาพที่แสดงบนหน้าจอ:

  หน้าจอรูดบัตร — Shopify POS สำหรับ Android

 3. ลูกค้าอนุมัติการชำระเงินด้วยลายเซ็นหรือ PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรและเครื่องรูดบัตรที่คุณกำลังใช้

หมายเหตุ: หากคุณใช้งาน Shopify Payments และร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถรับการชำระเงินแบบรูดบัตรโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

 1. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง

หากคุณไม่มีเครื่องอ่านบัตร หรือหากคุณประสบปัญหาในการใช้งานเครื่องอ่านบัตรของคุณ คุณสามารถป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเองเพื่อรับชำระเงินแทนได้

หมายเหตุ: หากคุณป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าด้วยตนเอง ธุรกรรมดังกล่าวจะถือเป็นธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้บัตร เหมือนกับการขายทางออนไลน์ ธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้บัตรทั้งหมดจะใช้อัตราค่าใช้บัตรเครดิตทางออนไลน์

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่บัตรเครดิต

 2. แตะที่ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเอง:

  ปุ่มป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตด้วยตนเอง

 3. ป้อนรายละเอียดของบัตรเครดิต จากนั้นจึงแตะที่เรียกเก็บ:

  หน้าจอบัตรเครดิต Android POS

 1. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรจากภายนอก

หากคุณได้เปิดใช้การชำระเงินด้วยเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกที่หน้าจอการตั้งค่า คุณก็สามารถที่จะเลือกเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกได้ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงินเพื่อแสดงว่าได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อเรียบร้อยและเสร็จสิ้นธุรกรรม

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เครื่องอ่านบัตรจากภายนอก

 2. แตะที่ประเภทของบัตรที่ลูกค้าใช้:

  หน้าจอเครื่องอ่านบัตรภายนอก — Shopify POS สำหรับ Android

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ประมวลผลการชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 4. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับการชำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรจากภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 5. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

การชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการช่วยคุณลดผลกระทบที่เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆ นี้มีต่อร้านค้าของคุณ บัตรของขวัญจะมีพร้อมให้จำหน่ายชั่วคราวสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรของขวัญ หากต้องการเพิ่มบัตรของขวัญไปยังร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การเพิ่มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญ

คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรของขวัญได้

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าจอเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่บัตรของขวัญ

 2. ใช้กล้องของอุปกรณ์คุณเพื่อสแกนรหัสบัตรของขวัญของลูกค้า หรือป้อนด้วยตนเองก็ได้

 3. แตะที่แลกใช้

 4. แตะที่เรียกเก็บ

 5. ตัดสินใจว่าจะให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงแตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอสินค้า

รับลายเซ็นด้วยอุปกรณ์ Android ของคุณ

คุณสามารถรับลายเซ็นของลูกค้าด้วยอุปกรณ์ Android ของคุณ โดยหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการขาย คุณจะสามารถยืนยันว่าคุณได้รับลายเซ็นได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในกล่องลายเซ็นโดยใช้นิ้วหรือปากกา:

  หน้าจอลายเซ็น — Shopify POS สำหรับ Android

 2. สำหรับกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลายเซ็น ลูกค้าจะสามารถแตะที่ล้างเพื่อลองอีกครั้งได้

 3. ให้ลูกค้าแตะที่ยอมรับเมื่อพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี