การชำระเงินหลายวิธีและการชำระเงินบางส่วน

หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ แอป Shopify POS จะช่วยให้คุณสามารถรับการชำระเงินบางส่วนในร้านค้าได้ โดยคุณสามารถกู้คืนคำสั่งซื้อในภายหลังและเรียกเก็บยอดเงินค้างชำระจากลูกค้าได้ผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถรับการชำระเงินบางส่วนด้วย Shopify POS สำหรับ Android ได้ แต่คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บยอดเงินค้างชำระได้ เนื่องจากยอดเงินค้างชำระจะสามารถเรียกเก็บได้ผ่าน Shopify POS สำหรับ iPad และ iPhone เท่านั้น


ข้อควรระวัง หากคุณคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินหลายครั้ง คุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี