รวบรวมเคล็ดลับในการใช้ Shopify POS

ระบบทิปช่วยให้ลูกค้าของคุณมีโอกาสแสดงความชื่นชมให้แก่บริการอันยอดเยี่ยมของคุณ ลูกค้าของคุณสามารถเพิ่มทิปให้แก่คำสั่งซื้อใดๆ ที่ดำเนินการไปแล้วใน Shopify POS ได้ ซึ่งขณะนี้ระบบทิปเปิดให้ใช้งานกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องอ่านบัตรที่รองรับเท่านั้น

เครื่องอ่านบัตรที่รองรับ

คุณสามารถรับทิปบน Shopify POS ด้วยเครื่องอ่านบัตรที่รองรับดังต่อไปนี้:

เปิดใช้ระบบทิปบน Shopify POS

เมื่อคุณเปิดใช้ระบบทิปและเลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะเพิ่มกล่องตอบโต้การให้ทิปไปยังหน้ามุมมองการชำระเงินของ Shopify POS เมื่อมีการเลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต คุณสามารถสร้างจำนวนทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้สูงสุดสามจำนวน และเปิดใช้ทิปแบบกำหนดเองเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถป้อนจำนวนทิปของตนเองได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > เคล็ดลับ

 2. ทำเครื่องหมายที่เปิดใช้ระบบทิป

 3. ในส่วนตัวเลือกทิป ให้ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ในช่องตัวเลือก คุณสามารถเพิ่มค่าที่แตกต่างกันได้สูงสุดสามค่า

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ลูกค้าปรับแต่งจำนวนทิปเอง ให้ปิดใช้งานทิปแบบกำหนดเอง

 5. ตัวเลือกเสริม: เปิดใช้จำนวนทิปขั้นต่ำ

จำนวนทิปขั้นต่ำ

เปิดใช้จำนวนทิปขั้นต่ำเพื่อแทนที่เปอร์เซ็นต์การทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยจำนวนมูลค่าดอลลาร์ที่กำหนดไว้เมื่อธุรกรรมมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนที่ระบุ ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งค่าทิปขั้นต่ำไว้ที่ $10 และมีธุรกรรมมูลค่าน้อยกว่า $10 คุณจะสามารถแสดงจำนวนเงิน $1, $2 และ $3 แทนที่เปอร์เซ็นต์การทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณเช่น 15%, 18% และ 20% ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า > เคล็ดลับ

 2. ตรวจสอบจำนวนทิปขั้นต่ำ

 3. ป้อนจำนวนทิปขั้นต่ำลงในวงเงินการทำธุรกรรม

 4. ป้อนจำนวนมูลค่าการทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้ง 3 รายการให้เป็นจำนวนดอลลาร์

รับทิป

หากมีการเปิดใช้ระบบทิป กล่องโต้ตอบทิปจะปรากฏขึ้นมาในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อมีการเลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกทิปต่างๆ ได้:

 • เปอร์เซ็นต์การทิปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • จำนวนทิปที่กำหนดเอง (หากเปิดใช้ระบบทิปแบบกำหนดเอง)
 • ไม่ทิป

หมายเหตุ: ในขณะนี้ระบบทิปมีให้ใช้งานสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องอ่านบัตรที่รองรับเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในหน้ามุมมองตะกร้าสินค้า Shopify POS ให้แตะที่เรียกเก็บ

 2. ที่กล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่เครดิต

 3. แตะเริ่มต้นการชำระเงินของลูกค้า จากนั้นให้ลูกค้าเลือกจำนวนทิปของตน

คืนเงินทิป

คุณสามารถคืนเงินทิปได้โดยไม่ต้องคืนเงินทุกรายการในคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS แตะคำสั่งซื้อ

 2. แตะคำสั่งซื้อที่ได้รับทิปที่คุณต้องการคืนเงิน

 3. แตะที่คืนเงินสินค้า

 4. ในหน้าการคืนเงิน ให้แตะที่ + ด้านข้างทิปเพื่อเพิ่มจำนวนรายการคืนเงินให้เป็น 1

 5. ทางเลือกเสริม: ป้อนเหตุผลในการคืนเงิน

 6. แตะ คืนเงิน

 7. ตัวเลือกเสริม: ส่งอีเมลหรือส่งข้อความใบเสร็จให้แก่ลูกค้า

รายงานการทิป

คุณสามารถดูจำนวนทิปที่พนักงานแต่ละคนได้รับได้ในรายงานยอดขายของพนักงาน และดูยอดรวมทิปที่ได้รับได้ในรายงานข้อมูลทางการเงินของคุณ

คุณสามารถดูจำนวนทิปที่พนักงานได้รับได้ในรายงานยอดขายของพนักงาน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่ข้อมูลวิเคราะห์ > รายงาน

 2. ในส่วนยอดขาย ให้คลิกที่แสดงทั้งหมด

 3. คลิกยอดขายของพนักงาน

 4. คลิกที่แก้ไขคอลัมน์ จากนั้นเปิดใช้ระบบทิป

วิธีดูยอดรวมของทิปที่ได้รับในรายงานข้อมูลทางการเงินของคุณ:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่ข้อมูลวิเคราะห์ > รายงาน

 2. ในส่วนข้อมูลทางการเงิน ให้คลิกที่แสดงทั้งหมด

 3. คลิกที่ระบบทิป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี