การนำส่วนลดไปใช้กับตะกร้าสินค้าทั้งหมด

ส่วนลดตะกร้าสินค้า (หรือส่วนลดเฉพาะคำสั่งซื้อ) จะมีผลกับสินค้าทุกรายการในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS

ส่วนลดตะกร้าสินค้าอาจเป็นมูลค่าแทนจำนวนเงินหรือมีมูลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของตะกร้าสินค้าก็ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รหัสส่วนลดแบบมูลค่าคงที่หรือแบบเปอร์เซ็นต์ที่คุณสร้างขึ้นมาในแอป Shopify หรือในส่วน Shopify admin ได้ตลอดหากสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของรหัสส่วนลดดังกล่าว แต่คุณจะไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดซื้อ X รับ Y บน Shopify POS ได้

หมายเหตุ: หากคุณได้เปิดใช้ส่วนลดอัตโนมัติสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ส่วนลดเหล่านั้นจะแทนที่ส่วนลดใดๆ ที่ใช้กับตะกร้าสินค้า คุณสามารถลบส่วนลดอัตโนมัติได้โดยแตะที่การดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้น ใต้ตัวเปลี่ยนแปลงตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ปิดการใช้งานสำหรับตะกร้านี้ซึ่งอยู่ถัดจากส่วนลดที่คุณต้องการปิดใช้งาน การดำเนินการนี้จะเป็นการปิดการใช้งานส่วนลดอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมนี้เท่านั้น

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้า

  1. ใน Shopify POS แตะที่ใช้ส่วนลด

  2. แตะที่จำนวน ร้อยละ (%) หรือการแทนที่ราคา

  3. กรอกข้อมูลลงในช่องแล้วแตะที่บันทึก

ส่วนลดตะกร้าสินค้าจะเปลี่ยนยอดรวมที่แสดงในตะกร้าสินค้า ราคาปกติในการปลีกของคำสั่งซื้อจะปรากฏด้านล่างยอดรวม

แก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้า

  1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ส่วนลด

  2. แก้ไขส่วนลด

  3. แตะ บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบส่วนลดตะกร้าสินค้าออก

หากต้องการลบส่วนลดออกจากตะกร้าสินค้า ให้ปัดช่องส่วนลดไปด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี