เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จลงกระดาษ การจัดเตรียมร้านค้าของคุณก็จำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • Shopify POS บน iPad
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics ที่เรารองรับ

เครื่องพิมพ์ Star Micronics รุ่นที่เรารองรับ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรุ่นที่เรารองรับได้แก่:

การตรวจสอบชื่อรุ่น

หากคุณซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบ USB หรือ LAN คุณอาจสังเกตุว่า TSP100 จะปรากฏเป็นชื่อที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ไม่ต้องกังวลไป เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไม่ได้แสดงชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์นั้นๆ แต่เป็นชื่อเครื่องพิมพ์ Star Micronics ทุกรุ่นที่อยู่ในโมเดลเดียวกัน

ในกรณีที่คุณต้องการยืนยันหมายเลขรุ่นที่แน่ชัดของเครื่องพิมพ์ ให้มองหาแถบป้ายที่ตามปกติแล้วจะติดอยู่ด้านล่างเครื่องพิมพ์ โดยแถบป้ายที่ว่านี้จะแสดง:

 • กลุ่มโมเดล (TSP100)
 • หมายเลขลำดับประจำสินค้า
 • พิกัดกำลังไฟฟ้า
 • หมายเลขรุ่น (100IIILAN หรือ 100USB)

เชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับเครื่องพิมพ์

Custom Kit สำหรับการค้าปลีกจาก Shopify จะจัดเตรียมสายเคเบิลจำนวนสองสายที่มีตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยไว้ให้ โดยสายเคเบิลหนึ่งจะใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับลิ้นชักเก็บเงิน ส่วนอีกสายจะใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเราเตอร์ ขอให้ตรวจสอบว่าใช้สายเคเบิลที่ถูกต้องสำหรับแต่ละกรณี:

สายเคเบิลสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Shopify POS

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ระบบจะตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณก็จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ หากคุณมีเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้จากใน Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะจัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่

 2. ในส่วนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น

 3. เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น

พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว ระบบจะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยโดยสังเขป หลังจากนี้คุณควรพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะจัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

 3. แตะทดสอบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกดปุ่มป้อนกระดาษที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics ที่รองรับเพื่อทดสอบพิมพ์ใบเสร็จได้อีกด้วย หากมีกระดาษใส่ไว้ เครื่องพิมพ์ก็ควรจะพิมพ์ใบเสร็จฉบับทดสอบออกมา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี