การถ่ายโอนสินค้าจากซัพพลายเออร์

คุณสามารถใช้ข้อมูลการเติมสินค้าเพื่อบันทึก ติดตาม และรับคำสั่งซื้อขาเข้าและสินค้าคงคลังจากซัพพลายเออร์ ข้อมูลการเติมสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังได้หลากหลายวิธี ได้แก่:

  • คุณสามารถบันทึกสินค้าคงคลังขาเข้าหลังจากส่งและยืนยันคำสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้ว
  • คุณสามารถระบุได้ว่าได้รับสินค้าเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณให้คุณสามารถประมวลผลสินค้าคงคลังได้รวดเร็วตามต้องการ
  • สินค้าคงคลังของคุณจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติหลังจากคุณได้รับรายการต่างๆ จากซัพพลายเออร์
  • คุณสามารถดูจำนวนรายการขาเข้าและวันที่คาดว่าจะมาถึงได้จากรายละเอียดสินค้าได้โดยตรง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การถ่ายโอนเพื่อย้ายสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ได้อีกด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี