สร้างการถ่ายโอนจากซัพพลายเออร์ (Shopify admin)

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้าทั้งหมดของคุณจะปรากฏบนหน้านี้

 2. คลิกเพิ่มข้อมูลการเติมสินค้า

 3. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มซัพพลายเออร์ ให้คลิกเลือกต้นทางในส่วนต้นทาง จากนั้นคลิกซัพพลายเออร์ที่คุณจะสั่งซื้อสินค้า หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ซัพพลายเออร์จะแสดงอยู่ในส่วนซัพพลายเออร์ซึ่งอยู่หลังจากรายการตำแหน่งที่ตั้ง

 4. หากคุณเลือกใช้ หลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งปลายทางที่จะรับสินค้า ในส่วน ปลายทาง คลิก “เลือกปลายทาง” จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการรับสินค้าคงคลัง

 5. ในส่วนการจัดส่งสินค้า โปรดใส่วันที่ในช่องวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง

 6. ในส่วน เพิ่มสินค้า โปรดใส่ชื่อสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอนของคุณ หรือคลิก เรียกดู เพื่อดูรายการสินค้า คอลเลกชัน ประเภทสินค้า แท็ก และผู้ขายในร้านค้าของคุณ เลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังข้อมูลการถ่ายโอนดังกล่าว

 1. หากต้องการเพิ่มสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณเลือกไว้ทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเพื่อถ่ายโอน

 2. ในคอลัมน์ จำนวน ให้ป้อนจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณคาดการณ์ว่าจะได้รับจากซัพพลายเออร์ของคุณ

 3. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง ให้ป้อนวันที่ในช่องวันที่คาดว่าจะมาถึงและหมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่งนั้น และเลือกผู้ให้บริการขนส่ง ระบบจะเลือกผู้ให้บริการขนส่งโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาจากหมายเลขติดตามที่คุณป้อน ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการกําหนดหมายเลขอ้างอิงหรือแท็กลงในข้อมูลการเติมสินค้า ให้ป้อนหมายเลขอ้างอิงนั้นในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก “ดูแท็กทั้งหมด” เพื่อเลือกหรือลบแท็กที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ คลิก “ใช้การเปลี่ยนแปลง” เมื่อแท็กที่คุณต้องการอยู่ในส่วนแท็กที่ใช้

 5. คลิกข้อมูลการเติมสินค้า

หลังจากสร้างข้อมูลการเติมสินค้า คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังขาเข้าได้บนหน้ารายละเอียดสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี