สร้างการถ่ายโอนจากซัพพลายเออร์ (Shopify admin)

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้าทั้งหมดของคุณจะปรากฏบนหน้านี้

 2. คลิกเพิ่มข้อมูลการเติมสินค้า

 3. หากต้องการเพิ่มซัพพลายเออร์ ให้คลิก "เลือกต้นทาง" ในส่วนต้นทาง จากนั้นคลิกซัพพลายเออร์ที่คุณจะสั่งซื้อสินค้า หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ซัพพลายเออร์จะแสดงอยู่ในส่วนซัพพลายเออร์ซึ่งอยู่หลังจากรายการตำแหน่งที่ตั้ง

  คุณสามารถเพิ่มซัพพลายเออร์ได้โดยคลิกที่ "สร้างซัพพลายเออร์ใหม่" จากนั้นใส่ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ของซัพพลายเออร์

 4. หากคุณเลือกใช้ หลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งปลายทางที่จะรับสินค้า ในส่วน ปลายทาง คลิก "เลือกปลายทาง" จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการรับสินค้าคงคลัง

 5. ในส่วนการจัดส่งสินค้า โปรดใส่วันที่ในช่องวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง

 6. ในส่วนเพิ่มสินค้า โปรดใส่ชื่อสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังข้อมูลการเติมสินค้า หรือคลิก "เรียกดู" เพื่อดูรายการสินค้าและคอลเลกชันในร้านค้าของคุณ จากนั้นเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังข้อมูลการเติมสินค้าดังกล่าว

 7. คลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มสินค้าและตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณเลือกไว้

 8. ในคอลัมน์ จำนวน ให้ป้อนจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณคาดการณ์ว่าจะได้รับจากซัพพลายเออร์ของคุณ

 9. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง ให้ป้อนวันที่ในช่องวันที่คาดว่าจะมาถึงและหมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่งนั้น และเลือกผู้ให้บริการขนส่ง ระบบจะเลือกผู้ให้บริการขนส่งโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาจากหมายเลขติดตามที่คุณป้อน ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง

 10. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการกําหนดหมายเลขอ้างอิงหรือแท็กลงในข้อมูลการเติมสินค้า ให้ป้อนหมายเลขอ้างอิงนั้นในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก "ดูแท็กทั้งหมด" เพื่อเลือกหรือลบแท็กที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ คลิก "ใช้การเปลี่ยนแปลง" เมื่อแท็กที่คุณต้องการอยู่ในส่วนแท็กที่ใช้

Tags can have up to 255 characters. You can use reference numbers and tags to filter and organize your transfers on the Transfers page. For example, you can create an `Urgent` tag to show that this is an urgent request.
 1. คลิกข้อมูลการเติมสินค้า

หลังจากสร้างข้อมูลการเติมสินค้า คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังขาเข้าได้บนหน้ารายละเอียดสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี