การขายบน Facebook ด้วย Shopify

คุณสามารถแสดงสินค้า Shopify ของคุณบนเพจ Facebook ของคุณได้โดยใช้ร้านค้า Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าร้านค้า Facebook Facebook จะสร้างส่วนร้านค้าบนเพจ Facebook ที่แสดงสินค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสินค้า ตรวจสอบยอดขายและจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify ได้

Facebook Shop เป็นช่องทางการขายที่รวมอยู่ในแผน Shopify ที่ชำระเงินแล้วทั้งหมด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี