การขายบน Facebook ด้วย Shopify

คุณสามารถแสดงสินค้า Shopify ของคุณบนเพจ Facebook ของคุณได้โดยใช้ร้านค้า Facebook

เมื่อคุณตั้งค่าร้านค้า Facebook Facebook จะสร้างส่วนร้านค้าบนเพจ Facebook ที่แสดงสินค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสินค้า ตรวจสอบยอดขายและจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify ได้

Facebook Shop เป็นช่องทางการขายที่รวมอยู่ในแผน Shopify ที่ชำระเงินแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: Facebook มุ่งช่วยเหลือร้านค้าปลีกในช่วงโควิด-19 จึงได้มอบสิทธิพิเศษในการใช้งานบัตรของขวัญที่แต่เดิมเป็นของร้านค้าปลีกให้ลูกค้าภายในประเทศได้ใช้งาน คุณไม่ต้องใช้ช่องทางการขายของ Facebook เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญเข้ากับ Facebook

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี