การขายบน Facebook ด้วย Shopify

คุณสามารถแสดงสินค้า Shopify ของคุณได้บนเพจ Facebook ของคุณโดยใช้ช่องทางการขาย Facebook

เมื่อคุณกำหนดช่องทางการขายบน Facebook ทาง Facebook จะสร้างส่วนร้านค้า ในหน้า Facebook ซึ่งจะแสดงสินค้า Shopify ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสินค้า ตรวจสอบยอดขาย หรือจัดการคำสั่งซื้อได้ใน Shopify

ช่องทางการขายบน Facebook รวมอยู่ในทุกแผนชำระเงินของ Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี