การค้นหาร้านค้า

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์คือเครื่องมือมากประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการค้นหาสินค้า บทความ และหน้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

คำค้นในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

หมายเหตุ: การจับคู่พหูพจน์อยู่ในขณะนี้มีเฉพาะในร้านค้าที่มีการตั้งค่าภาษาของธีมเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การค้นหาจะพยายามจับคู่คำค้นทั้งในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

ค้นหา

 Puppies 

ระบบจะจับคู่ผลลัพธ์การค้นหาที่มีคำว่า "puppy" หรือ "puppies"

ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด

การค้นหาในร้านค้าออนไลน์มีฟังก์ชันตรวจสอบจับตัวสะกด โดยการค้นหาสามารถจับคู่คำที่ถูกต้องจากคำค้นหาที่สะกดผิดได้

ผลลัพธ์การค้นหาจะรวมคำที่ตรงกันซึ่งสะกดแตกต่างจากคำค้นหา 1 ตัวอักษร หรือ 2 ตัวอักษรในคำสั่งซื้ออื่น โดยต้องพิมพ์คำค้นหา 4 ตัวอักษรแรกให้ถูกต้องฟังก์ชันการตรวจสอบตัวสะกดจึงจะสามารุตรวจจับได้

ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกดไม่มีผลกับผลการค้นหาของแท็กสินค้าและแท็กบทความ ตัวอย่างเช่นหาก ลูกค้าค้นหา chocollate ระบบจะไม่แสดงผลการค้นหาที่อิงจากแท็ก อย่าง chocolate หรือ chocolates

ช่องต่อไปนี้รองรับฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกด

ช่องข้อมูลสินค้า

 • ชื่อ
 • product_type
 • variants.title
 • ผู้ขาย

ช่องข้อมูลบทความ

 • ผู้เขียน
 • ชื่อ

ช่องข้อมูลหน้า

 • ผู้เขียน
 • ชื่อ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันตรวจสอบตัวสะกดรองรับเฉพาะธีมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธีมเท่านั้น

ใช้คำเชื่อม AND, OR และ NOT

AND

คำค้นหาทุกคำจะอยู่ในรูป AND-ed รวมกันเป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นหากค้นหา

 ใจ อาร์ติโชค 

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีทั้งคำว่า "อาร์ติโชค" และ "ใจ" จึงไม่จำเป็นต้องใช้ Joining Operator

หรือ

ค้นหา

 อาร์ติโชค OR ใจ 

ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคำว่า "อาร์ติโชค" หรือ "ใจ" อย่างน้อยคำใดคำหนึ่ง

NOT

หากไม่ต้องการให้คำๆ หนึ่งปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ให้เติมเครื่องหมายลบด้านหน้าของคำๆ นั้น

 อาร์ติโชค -ใจ 

ระบบจะจับคู่กับคำว่า "อาร์ติโชค" คำเดียว ไม่รวม "ใจ"

การค้นหาคำขึ้นต้น

ค้นหา

 อาร์ติ\* 

ระบบจะจับคู่กับคำที่ขึ้นต้นด้วย "อาร์ติ"

ค้นหาช่องข้อมูลเฉพาะ

เพิ่มชื่อช่องข้อมูลโดยใส่เครื่องหมายโคลอนในคำค้นหา เพื่อจำกัดวงการค้นหาให้อยู่ในช่องข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

 ชื่อ:อาร์ติโชค 

ค้นหาชื่อที่มีคำว่า "อาร์ติโชค"

หากค้นหาคำที่สะกดผิดในช่องข้อมูลเฉพาะ ระบบจะไม่พบข้อมูล เนื่องจากเป็นการค้นหาคำที่ตรงกันทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น:

 title:อาร์ติโขค 

ไม่พบผลลัพธ์ใดๆ

ส่วนที่ค้นหาได้

ผลการค้นหาอิงตามส่วนที่ค้นหาได้ส่วนต่างๆ แล้วแต่ประเภทการค้นหา

ประเภทการค้นหา ส่วนที่ค้นหาได้
สินค้า
 • เนื้อหา
 • product_type
 • แท็ก
 • ชื่อ
 • บาร์โค้ดตัวเลือกสินค้า
 • variants.sku
 • variants.title
 • ผู้ขาย
หน้า
 • ผู้เขียน
 • เนื้อหา
 • ชื่อ
บทความ
 • ผู้เขียน
 • เนื้อหา
 • แท็ก
 • ชื่อ

การค้นหาวลี

หากค้นหาคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด ("") ระบบจะค้นหาคำหรือวลีที่ตรงกันทั้งหมดในช่องค้นหาช่องใดช่องหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น

 "ใจอาร์ติโชค" 

ระบบจะจับคู่สินค้ากับชื่อ "ใจอาร์ติโชคกระป๋อง" ไม่ใช่สินค้าอื่นที่มีชื่อ "ใจของอาร์ติโชคบรรจุกระป๋อง"

ภาษา

primary_locale ของร้านค้าจะมีผลต่อเวอร์ชันการค้นหาที่คุณได้รับ ตัวอย่างเช่น การค้นหาที่จับคู่กับคำทั้งในรูปเอกพจน์และพหูพจน์จะใช้งานได้เฉพาะในภาษาอังกฤษ

การค้นหาด้วยภาษาญี่ปุ่น

สำหรับคาตากานะ ฮิรางานะ และคันจิ การค้นหาจะจับคู่คำตามลำดับอย่างน้อย 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา "アップルグリーンラップドレス" ได้โดยค้นหาคำต่อไปนี้:

 ップル 

หรือ

 アップル 

หรือ

 ップルグリーンラ 

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาคันจิเป็นคู่ได้

การค้นหาสินค้า หน้า และบทความ

สินค้า หน้า และบทความจำเป็นต้องตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้ระบบสามารถค้นหาได้

สินค้า

หากต้องการให้ระบบสามารถค้นหาสินค้าได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หน้า

หากต้องการให้ระบบสามารถค้นหาหน้าได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บทความ

หากต้องการให้ระบบสามารถค้นหาบทความได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การปรับแต่งการค้นหาของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งรหัสธีมของคุณเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่การค้นหาปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่การปรับแต่งการค้นหา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี