ช่องทางการขาย Pinterest

หมายเหตุ: ช่องทางการขาย Pinterest ที่สร้างโดย Shopify จะไม่ได้รับการสนับสนุนและการรองรับอีกต่อไป และแอปจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป โดยคุณสามารถถอนการติดตั้งแอปจาก Shopify ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี