ช่องทางการค้าส่ง

The wholesale channel lets you expand your business into wholesale by creating a separate, password-protected storefront that's an extension of your online store. All your wholesale customers and orders are trackable under your current store's Shopify admin.

เพิ่มเติม: ช่องทางการค้าส่งมีให้บริการเฉพาะแผน Shopify Plus เท่านั้น หากคุณไม่ได้ใช้แผน Plus คุณสามารถดูวิธีการขายส่ง

ร้านค้าส่งของคุณอิงตามร้านค้าออนไลน์ของคุณ นั่นหมายความว่า ทั้งผู้ซื้อสินค้าขายส่ง (ในที่นี้คือลูกค้าขายส่ง) และลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์จะเห็นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ในราคาที่ต่างกัน โดยคุณสามารถเพิ่มสินค้าสำหรับขายส่งโดยเฉพาะที่ขายอยู่ในร้านค้าส่งต่างหากได้

คนละหน้าร้าน

ร้านค้าส่งของคุณมีหน้าร้านที่แตกต่างกัน (และต้องใช้ข้อมูลล็อกอินที่ต่างกัน) กับร้านค้าออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้จากร้านค้าส่งของคุณ

ในร้านค้าส่งของคุณ ลูกค้าสามารถดูและสั่งซื้อสินค้าที่อยู่ในรายการราคาที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น ในร้านค้าส่ง คุณสามารถขายสินค้าเดียวกันกับที่ขายในร้านค้าออนไลน์ได้ เพียงเพิ่มรายการราคาลงในสินค้า และกำหนดลูกค้าไปยังรายการดังกล่าว

Pages and products in your wholesale store are not indexed by search engines such as Google or Bing. As a result, they don't appear in online search results.

การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดราคาที่ต้องการเสนอแก่ลูกค้าขายส่งของคุณได้เองด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับร้านค้าทั้งหมดหรือในคอลเล็กชันของคุณ
  • กำหนดราคาคงที่ (ตายตัว) สำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าในรายการราคา
  • เสนอราคาที่แตกต่างกันตามลูกค้าขายส่งแต่ละราย
  • กำหนดราคาตามปริมาณสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้า

การประมวลผลคำสั่งซื้อ

หลังจากเชิญชวนให้ลูกค้าเปิดใช้งานบัญชีร้านค้าส่งแล้ว พวกเขาจะสามารถเข้าสู่ระบบและสร้างคำสั่งซื้อได้ คำสั่งซื้อเหล่านี้จะปรากฏเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใน Shopify admin ของคุณ เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณจะสามารถดำเนินการได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • ส่งใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระเงินโดยใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ตั้งค่าใน Shopify admin ของคุณ
  • ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเอง โดยสามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้ด้วยขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ เช่น การโอนเงินต่างประเทศ
  • ทำเครื่องหมายบนใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับการชำระเงินว่า ชำระแล้ว หรือชำระบางส่วน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี