คำถามที่ถามบ่อยสำหรับการจัดส่ง

ค้นหาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งค่า การจัดส่งและส่งมอบ ของคุณใน Shopify

ฉันจะเสนอบริการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร

วิธีการเสนอบริการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้ามีอยู่หลายวิธีต่อไปนี้:

ฉันจะลบตัวเลือกการจัดส่งสำหรับสินค้าดิจิตอลได้อย่างไร

หากคุณขายสินค้าที่ดาวน์โหลดแบบดิจิตอลหรือบริการ คุณต้องปิดใช้งานบริการจัดส่งสำหรับสินค้านั้นๆ โดยเลิกทำเครื่องหมายนี่คือสินค้าที่จับต้องได้บนหน้าข้อมูลสินค้า

ฉันจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการขนย้ายไปยังอัตราค่าจัดส่งได้อย่างไร

คุณสามารถตั้งราคาที่บวกค่าจัดส่ง หรือเพิ่มค่าขนย้ายได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

ใครเป็นผู้ชำระเงินสำหรับการจัดส่ง

ในขั้นตอนการชำระเงินลูกค้าจะต้องชำระเงินให้ค่าการจัดส่งให้กับคุณโดยตรง คุณจะได้รับเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณและคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบจ่าหน้าการจัดส่งโดยตรง โดยที่เงินนี้ไม่ได้มอบให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งหรือสำรองเอาไว้

ฉันสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปยังสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะได้หรือไม่

คุณสามารถเพิ่มกฎการจัดส่งสินค้าสำหรับสินค้าแต่ละชนิดได้โดยใช้โปรไฟล์การจัดส่ง การเพิ่มสินค้าไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเองจะช่วยให้คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งและกำหนดอัตราราคาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้าเหล่านั้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โปรไฟล์การจัดส่ง

ฉันจะเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งแบบกำหนดเองโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งแบบกำหนดเองได้ หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify, Shopify Plus หรือมีฟีเจอร์ค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง คุณสามารถแสดงอัตราตามที่ตกลงในหน้าการชำระเงินโดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่คุณกำหนดเองกับ USPS, Canada Post, UPS และ FedEx

ฉันจะพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการทดสอบอย่างไร

คุณสามารถพิมพ์ตัวอย่างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้จากหน้า การจัดส่งและส่งมอบ ใน Shopify admin ของคุณหรือแอป Shopify จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการพิมพ์ตัวอย่างใบจ่าหน้า

ฉันจะยกเลิกหรือระงับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้อย่างไร

คุณสามารถระงับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้จากส่วนการจัดการคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ

Shopify จะเรียกเก็บเงินสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งอย่างไร

ค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะเรียกเก็บผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณตามรอบการเรียกเก็บเงินปกติ อย่างไรก็ตาม หากจำนวนรายการการเรียกเก็บเงินเกินเกณฑ์ในแต่ละวันของคุณแล้ว คุณจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เพียง 10% ของยอดที่จำกัดเท่านั้นขณะที่สร้างใบเรียกเก็บเงิน การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการในช่วงนี้จะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินในครั้งถัดไปของคุณ

หากคุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะคืนค่าใบจ่าหน้านั้นเป็นเครดิตสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าครั้งต่อไป ค่าใบจ่าหน้าไม่ถูกเรียกคืนไปไว้ในบัญชี Shopify ของคุณโดยตรง

ฉันจะเสนอตัวเลือกการรับหรือจัดส่งสินค้าในพื้นที่ให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่

หากต้องการเสนอตัวเลือกการรับสินค้าในพื้นที่ของลูกค้า คุณก็สามารถตั้งค่าการรับสินค้าได้

หากเลือกไปรับสินค้า ลูกค้าสามารถรับสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ร้านค้าปลีก ข้างทาง หรือตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ตามที่คุณเลือกได้

หากต้องการเสนอตัวเลือกการจัดส่งในพื้นที่ของลูกค้า คุณก็สามารถตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่ได้จากการตั้งค่าการจัดส่งและส่งมอบ

คุณสามารถสร้างพื้นที่จัดส่งสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ โดยลูกค้าจะเลือกจัดส่งในพื้นที่ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน หากที่อยู่ของตนเองอยู่ในพื้นที่การจัดส่งของคุณ

การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shippping มีค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง

หมายเหตุ: Shopify Shipping มีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (USPS, DHL Express และ UPS) และแคนาดา (Canada Post)

ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะไม่คิดเป็นราคาต่อใบจ่าหน้า ในทางกลับกัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากค่าใช้จ่ายสำหรับใบจ่าหน้าหลังหักส่วนลดที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping อัตราค่าจัดส่งอาจแตกต่างกัน แต่คุณสามารถดูอัตราตัวอย่างเพื่อประเมินค่าจัดส่งก่อนได้

ฉันจะเสนออัตราค่าจัดส่งที่น่าสนใจมากขึ้นให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร

คุณสามารถทำให้อัตราค่าจัดส่งของคุณน่าสนใจขึ้นในสายตาของลูกค้าได้สามวิธีด้วยกัน:

 • ฟรีค่าจัดส่ง—คุณสามารถเสนอบริการจัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อชักจูงให้ลูกค้าเสร็จสิ้นการชำระเงินได้
 • ค่าจัดส่งหลังการคำนวณ—คุณสามารถเรียกเก็บค่าจัดส่งที่แน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินเกินควรจากลูกค้าได้
 • อัตราค่าจัดส่งตายตัว—คุณสามารถเสนออัตราค่าจัดส่งตายตัวให้แก่ลูกค้าในพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเสร็จสิ้นการซื้อได้

ค่าบริการ Shopify Shipping และอัตราที่คำนวณไว้แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไร

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณสามารถใช้Shopify Shipping เพื่อแสดงอัตราที่คำนวณไว้แล้วให้แก่ลูกค้าของคุณและรับอัตราค่าจัดส่งที่ต่ำลงจาก USPS หรือ Canada Post

หากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ Shopify Shipping คุณสามารถ เสนออัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณกับลูกค้า ในหน้าการชำระเงินได้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณผ่าน USPS, Canada Post, UPS หรือ FedEx หากคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า หรือมีฟีเจอร์ค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากผู้ให้บริการขนส่งในบัญชีร้านค้าของคุณ

มีบริการจัดส่งคำสั่งซื้อในนามของฉันหรือไม่

มี หากคุณดรอปชิปหรือขายสินค้าแบบพิมพ์ตามความต้องการ บริการเหล่านี้ก็น่าจะจัดส่งสินค้าให้คุณ

หากคุณขายสินค้าของคุณเอง คุณจะสามารถดูคลังสินค้าและตัวเลือกการจัดการที่แตกต่างกันได้ เช่นเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify, การจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon หรือคลังสินค้าในพื้นที่อื่นๆ คุณสามารถส่งสินค้าไปยังบริการเหล่านี้ได้ จากนั้นพวกเขาจะประมวลผลและจัดส่งคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าของคุณเอง

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify มีคลังสินค้าทั่วสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งจะจัดส่งคำสั่งซื้อในนามของคุณโดยยังสื่อสารและคงความเป็นแบรนด์ตามแบบของคุณ

ทำไมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของฉันจึงดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อฉันคลิกพิมพ์ใบจ่าหน้า

หากคุณใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณจะได้รับการดาวน์โหลดอัตโนมัติลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนที่จะเปิดกล่องโต้ตอบคำสั่งพิมพ์ขึ้นมา

หากต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อที่คุณได้ซื้อใบจ่าหน้าไว้ให้แล้ว

 3. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อ ให้คลิกพิมพ์ใบจ่าหน้า ขั้นตอนนนี้จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ใบจ่าหน้าไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้

 4. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ค้นหาและเปิดไฟล์นั้นบนคอมพิวเตอร์

 5. หลังจากที่คุณได้เปิดไฟล์นั้นแล้ว ให้คลิกพิมพ์

 6. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบจ่าหน้า

 7. เลือกขนาดกระดาษที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ในการพิมพ์ใบจ่าหน้า หากคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า ให้เลือก4" x 6" หากคุณกำลังใช้งานเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ ให้เลือก 8.5" x 11"

 8. หลังจากคุณเลือกเครื่องพิมพ์และขนาดกระดาษถูกต้องแล้ว คลิกที่พิมพ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี