ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณโดยใช้แอป Offset

แอป Offset ช่วยให้คุณสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการจัดส่งสินค้าที่คุณนำส่งได้ Offset ใช้โมเดลอุตสาหกรรมเพื่อระบุปริมาณของ CO2 ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในการจัดส่งแต่ละครั้ง และจะเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนหนึ่งต่อการจัดส่งเพื่อชดเชยการปล่อยมลพิษเหล่านั้น ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการจัดส่งคือ 0.0075 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสามส่วนสี่เซ็นต์ เมื่ออิงจากค่าเฉลี่ยนั้น หากคุณจัดส่งคำสั่งซื้อ 100 รายการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการชดเชยจะคิดเป็น 0.75 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 75 เซ็นต์

ค่าใช้จ่ายในการชดเชยการปล่อยมลพิษของคุณจะเรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ Shopify รายเดือน โดยเงินที่เก็บจะนำไปใช้ในการซื้อคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะชดเชยการปล่อยก๊าซของคุณผ่านโครงการคุ้มครองการทำลายป่า

ปัจจุบัน Offset ได้ลงทุนกับโครงการ Acapa - Bajo Mira y Frontera REDD+ Avoided Unplanned Deforestation ร่วมกับ Pachama ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานคาร์บอนที่ผ่านการรับรองโดย Pachama ด้วยเทคโนโลยีเฝ้าสังเกตการณ์ ค่าใช้จ่ายที่เก็บจาก Offset จะนำไปใช้ในการปกป้องป่าที่เหลืออยู่ การพัฒนามวลชีวภาพผ่านมาตรการจัดการป่าที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ

การคำนวณทั่วไปสำหรับการปล่อยมลพิษของคุณ

Offset ผสานข้อมูลจากร้านค้าของคุณร่วมกับข้อมูลอุตสาหกรรมและโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบแบบพิชญพิจารณ์เพื่อกำหนดว่าการจัดส่งของคุณปล่อย CO2 สู่สิ่งแวดล้อมมากเท่าไร และทำงานร่วมกับ Pachama เพื่อกำหนดต้นทุนในการชดเชยการปล่อยมลพิษเหล่านั้น

เนื่องจากเป้าหมายของ Offset คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปล่อย CO2 จากการจัดส่งของคุณจะได้รับการชดเชยโดยสมบูรณ์ ค่าต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ในโมเดลข้อมูลจะถูกปัดขึ้น

สำหรับการจัดส่งแต่ละครั้งที่มีการนำส่ง Offset จะใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

ค่าที่ใช้ในการคำนวณการปล่อยมลพิษจะอิงจากข้อมูลที่มี่
ปัจจัย ค่าหลัก หากไม่มีค่าหลักให้ใช้
น้ำหนัก น้ำหนักของการจัดส่ง น้ำหนักของสินค้าจัดส่งโดยเฉลี่ย
ระยะทาง ระยะทางที่เดินทางตามข้อมูลการติดตาม ระยะห่างทางตรงระหว่างที่อยู่ต้นทางและปลายทางคูณด้วยปัจจัยความไม่แน่นอน
ประเภทการขนส่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถบรรทุกหรือเครื่องบินที่ใช้ความเร็วและระยะทางเป็นตัวกำหนด การปล่อยมลพิษของรถบรรทุก

เมื่อมีการให้หมายเลขติดตามพัสดุจากผู้ให้บริการขนส่งที่รองรับ Offset จะสามารถคำนวณการปล่อยก๊าซได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีการติดตามพร้อมใช้งานหรือผู้ให้บริการขนส่งไม่รองรับ Offset จะคูณการปล่อยก๊าซโดยประมาณด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนประมาณ 1.5 โดยวิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าการปล่อยมลพิษทั้งหมดของคุณจะได้รับการชดเชย หากข้อมูลใดๆ ไม่สอดคล้องหรือขาดหายไป Offset จะใช้ค่าสูงสุดที่สมเหตุสมผลแทน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณจัดส่งบรรจุภัณฑ์จากบอสตันไปยังนิวยอร์ก ระยะทางแบบเส้นตรงคือ 305.94 กิโลเมตร แต่เส้นทางถนนที่สั้นที่สุดคือประมาณ 350 กม. หากมีหมายเลขติดตามพัสดุ Offset จะใช้ระยะทางการเดินทางที่แน่นอน อย่างไรก็ตามหากไม่มีการติดตาม แอปนี้จะใช้ตัวเลข 305.94 กิโลเมตรในการคำนวณขั้นพื้นฐาน จากนั้นจะคูณผลลัพธ์การปล่อยมลพิษด้วย 1.5 ทั้งนี้จะคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการจัดส่ง เช่น ระยะทางที่เดินทางจากสำนักงานไปรษณีย์และศูนย์กระจายสินค้า และเส้นทางที่ผู้จัดส่งใช้สำหรับนำส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังประตูบ้านของลูกค้าคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าบริการของคุณ

เมื่อคุณติดตั้ง Offset ครั้งแรก คุณจะได้รับการประเมินค่าใช้จ่ายในการชดเชยแบบรายเดือนโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดจากร้านค้าและค่าเฉลี่ยของ Shopify

ในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการชดเชยการปล่อยมลพิษจากคำสั่งซื้อใดๆ ที่ถือว่า "จัดส่งแล้ว" ภายใน 30 วันที่ผ่านมา หากมีข้อมูลการติดตาม คำสั่งซื้อจะถือว่า "จัดส่งแล้ว" ก็ต่อเมื่อข้อมูลการติดตามแจ้งว่าจัดส่งแล้ว หากไม่มีข้อมูลการติดตาม การสั่งซื้อจะถือว่าจัดส่งแล้วเมื่อผ่านไป 20 วันหลังจากที่มีการสั่งซื้อ หากมีการคืนสินค้ากลับสต็อกหรือยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 20 วัน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินชดเชยการปล่อยมลพิษจากการจัดส่งสินค้าเหล่านั้น

หากค่าใช้จ่ายที่จะชดเชยการปล่อยมลพิษของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมาน้อยกว่า 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะปัดเศษค่าบริการเป็น 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อจำกัด

ตรวจสอบข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • โมเดลและการประมาณไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน แต่ Offset จะคิดการปล่อยมลพิษของคุณให้เกินไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะชดเชยได้ครบถ้วน
  • มีการชดเชย CO2 เพียงเท่านั้น การปล่อยมลพิษอื่น ๆ เช่น CH4, N2O หรือ GFG จะไม่ได้รับการชดเชย อย่างไรก็ตาม CO2 คิดเป็น 95% ของผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการขนส่ง
  • คำสั่งซื้อที่จัดส่งโดยการขนส่งทางทะเลไม่สามารถสร้างข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณการปล่อยมลพิษได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจะใช้วิธีการอื่นที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจแทน
  • ขณะนี้ Offset มุ่งเน้นจัดการปัญหาการปลดปล่อยมลพิษจากการคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี