วิธีการชดเชยผลกระทบจากการจัดส่งสินค้า

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ แนวทางการขนย้ายนั้นจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศ แม้ว่าการจัดส่งเป็นความจำเป็นของธุรกิจส่วนใหญ่ แต่การจัดส่งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อโลกและมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการเพื่อช่วยชดเชยผลกระทบจากการจัดส่งของตนเองได้

ตัวเลือกการจัดส่งปลอดคาร์บอน

ในพื้นที่ที่เป็นไปได้ คุณสามารถเลือกวิธีจัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่งที่มีโซลูชั่นการจัดส่งปลอดคาร์บอน ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งที่คุณต้องการเพื่อดูตัวเลือกการจัดส่งที่มี

สมัครใช้บริการ Planet

แอป Planet จะคํานวณการปล่อยคาร์บอนของการจัดส่งแต่ละครั้งของคุณ ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกจากชั้นบรรยากาศ แล้วทำการจัดเก็บไว้ แอป Planet ช่วยให้การจัดส่งของคุณเป็นแบบปลอดคาร์บอน และช่วยสนับสนุนโซลูชันและเทคโนโลยีการลดคาร์บอนที่มาจากบริษัทต่างๆ ในกองทุนเพื่อความยั่งยืนของ Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนด้วยแอป Planet

เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งของคุณ

การจัดส่งพัสดุของคุณในบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับขนาดของสินค้าที่จัดส่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ หากบรรจุภัณฑ์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่าสินค้าและแผ่นกันกระแทกที่ต้องใช้ พื้นที่ส่วนเกินจะกินพื้นที่ที่สามารถใช้ขนส่งพัสดุชิ้นอื่นๆ ยิ่งพัสดุแต่ละชิ้นใช้พื้นที่น้อยเท่าไร ยานพาหนะก็สามารถขนพัสดุได้มากขึ้นเท่านั้นในแต่ละเที่ยว

คุณสามารถใช้ Shopify Shipping เพื่อจัดส่งสินค้าทั้งหมดได้โดยไม่ต้องไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บรรจุหีบห่อสินค้า และนัดหมายการรับสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อให้พวกเขามารับสินค้าที่ต้องจัดส่งจากที่บ้าน การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นจุดจอดในเส้นทางของผู้ให้บริการขนส่งมีแนวโน้มที่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษได้กว่าการเดินทางไปกลับจากที่ทำการไปรษณีย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจัดการการจัดส่งทั้งหมดจากที่บ้านหรือธุรกิจของคุณ

ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เป็นวิธีที่ดีในการลดผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์ของคุณหลังจากจัดส่งถึงมือลูกค้า แทนที่จะโยนบรรจุภัณฑ์ทิ้งไป ลูกค้าสามารถใช้บริการกำจัดขยะย่อยสลายได้ในพื้นที่ของตน เช่น บริการเก็บขยะย่อยสลายได้ ตรวจสอบว่าพื้นที่หลักที่คุณขายสินค้ามีบริการกำจัดขยะย่อยสลายได้หรือไม่และดูว่าธุรกิจของคุณสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ได้หรือไม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี