การสร้างการถ่ายโอนขาเข้า

หลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดสินค้าที่จำเป็นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถ่ายโอนสินค้าคงคลังขาเข้าของคุณไปยังหนึ่งในศูนย์จัดการสินค้าของ Shopify

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการติดตามของคุณเมื่อสร้างการถ่ายโอน หากคุณไม่มีข้อมูลการติดตามระหว่างที่สร้างอย่าลืมกลับมาแก้ไขการถ่ายโอนและเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นเมื่อได้รับข้อมูล คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมหากการจัดส่งมาถึงคลังสินค้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โดยไม่มีข้อมูลการติดตาม

คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าเฉพาะรายการได้สูงสุด 500 รายการในครั้งเดียว

สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. เลือกต้นทางของการถ่ายโอน
 4. ทำได้ตามความต้องการ: หากไม่ต้องการเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังของที่อยู่ต้นทาง ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่หักสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งนี้
 5. เลือกปลายทางของการถ่ายโอน
 6. เพิ่มสินค้าไปยังการถ่ายโอน หากต้องการอัปโหลดสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV โปรดดูที่อัปโหลดสินค้าผ่านไฟล์ CSV
 7. คลิกส่งการถ่ายโอนขาเข้า

ถัดไปแพ็คและติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

เพิ่มซัพพลายเออร์

แทนที่จะเลือกหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอนคุณสามารถสร้างโปรไฟล์ซัพพลายเออร์เพื่อใช้เป็นต้นทางได้ หลังจากที่คุณสร้างซัพพลายเออร์คุณสามารถเลือกซัพพลายเออร์ที่ต้นทางสำหรับการถ่ายโอนในอนาคตได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. ในเมนูดรอปดาวน์ ต้นทาง ให้คลิก เพิ่มซัพพลายเออร์ และเพิ่มรายละเอียดของซัพพลายเออร์
 4. คลิกบันทึกซัพพลายเออร์

หลังจากสร้างซัพพลายเออร์คุณสามารถลบการถ่ายโอนใหม่หรือสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่ต่อไปได้

แก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์ได้โดยเพิ่มซัพพลายเออร์ไปยังการถ่ายโอนขาเข้าใหม่จากนั้นจึงเปลี่ยนรายละเอียดของซัพพลายเออร์ คุณสามารถลบการถ่ายโอนใหม่หรือดำเนินการสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่ได้

หลังจากที่คุณส่งการถ่ายโอนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ของซัพพลายเออร์ได้และจะไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณแก้ไขที่อยู่นั้นในการถ่ายโอนอื่น

การเปลี่ยนชื่อซัพพลายเออร์จะเป็นการเปลี่ยนชื่อของซัพพลายเออร์ในการถ่ายโอนที่มีอยู่ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. ในเมนูดรอปดาวน์ ต้นทาง ให้เลือกซัพพลายเออร์
 4. คลิกที่ดูรายละเอียดซัพพลายเออร์ > แก้ไข
 5. ทำการแก้ไขใดๆ จากนั้นคลิกบันทึกซัพพลายเออร์

อัปโหลดสินค้าผ่านไฟล์ CSV

คุณสามารถอัปโหลดสินค้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าของคุณผ่านไฟล์ CSV แทนการเพิ่มด้วยตนเองได้ เมื่อสร้างการถ่ายโอนขาเข้า คุณสามารถคลิกเพิ่มสินค้าผ่านไฟล์ CSV และอัปโหลดไฟล์ CSV ที่จัดรูปแบบแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV เทมเพลตได้จากร้านค้าของคุณหรือสร้างไฟล์ CSV ด้วยตนเองได้

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV เทมเพลต

ไฟล์ CSV เทมเพลตจะมีสินค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์สำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopifyข สินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการมีค่าเริ่มต้นเป็น 0

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเทมเพลตให้แก้ไขสินค้าคงคลังที่คุณต้องการรวมไว้ในการถ่ายโอน สินค้าใดๆ ที่มีสินค้าคงคลังของ 0 ในไฟล์ CSV จะไม่ถูกเพิ่มไปยังการถ่ายโอนขาเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. คลิกนำเข้าจาก CSV
 4. คลิกดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ที่ฟอร์แมตล่วงหน้า

สร้างไฟล์ CSV ด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตได้เช่น Google ชีต ไฟล์ต้องมีหัวเรื่อง SKU และ Quantity เท่านั้น สำหรับแต่ละแถวหลังส่วนหัว ให้เพิ่ม SKU และสินค้าคงคลังของสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอนสินค้าคงคลังของคุณ SKU ทั้งหมดต้องเป็นไปตามสินค้าที่มีสิทธิ์สำหรับเครือข่ายการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรของ Shopify หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกไฟล์สเปรดชีตได้เป็นไฟล์ CSV

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี