ข้อกำหนดในการถ่ายโอนขาเข้าและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อส่งการถ่ายโอนขาเข้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดสำหรับการจัดส่งของคุณแล้ว หากการจัดส่งมาถึงที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดส่งอาจดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธ ตรวจสอบหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้าเพิ่มเติม

ข้อกำหนดโดยรวม

การจัดส่งที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ยอมรับจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการจัดส่งต้องมีการนัดหมายกับคลังสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่การนัดหมายผู้ให้บริการจัดส่ง
 • การจัดส่งต้องมีหมายเลขติดตามพัสดุหรือการอ้างอิงการติดตาม หากไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุจะเพิ่มหมายเลข pro หรือใบตราส่งสินค้า (BOL) ไปยังข้อมูลการติดตามการจัดส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การเพิ่มข้อมูลการติดตาม
 • การจัดส่งต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - สินค้าแต่ละรายการในการจัดส่งจะต้องมีบาร์โค้ดแนบอยู่

  • ต้องสร้างโครงการพิเศษสำหรับบาร์โค้ดที่จะแนบโดยคลังสินค้า และต้องเพิ่มหมายเลขการถ่ายโอนไปยังโครงการดังกล่าว
 • กล่องหลักและกล่องด้านในแต่ละกล่องจะต้องมีใบจ่าหน้าสินค้าที่มี SKU และบาร์โค้ดสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการภายใน หากกล่องหลักมีกล่องด้านที่มีตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างไป จะต้องใช้ใบจ่าหน้าสินค้าในกล่องหลักสำหรับแต่ละรายการภายในกล่องหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การบรรจุและการติดป้ายการถ่ายโอนขาเข้า

 • การถ่ายโอนแต่ละครั้งต้องมีใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้า ใบจ่าหน้านี้จะต้องอยู่ในแต่ละกล่องหลักหรือแท่นวางสินค้า และใช้เพื่อระบุว่ามีการถ่ายโอนขาเข้าแบบกล่องหรือแท่นวางสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การบรรจุและการติดป้ายการถ่ายโอนขาเข้า

 • ไม่ควรใส่ตัวเลือกสินค้ารวมกันในกล่องโดยไม่มีการจัดเรียงและการติดฉลากอย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การบรรจุและการติดป้ายการถ่ายโอนขาเข้า

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนขาเข้าของคุณได้รับการยอมรับจากคลังสินค้าโดยไม่มีความล่าช้าใดๆ ให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้

 • เพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุหรือการอ้างอิงไปยังการถ่ายโอนเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หากการถ่ายโอนดังกล่าวจะถูกแบ่งจัดส่งหลายครั้ง การถ่ายโอนของการจัดส่งดังกล่าวควรแสดงแทนการจัดส่งแต่ละครั้ง
 • ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่จัดส่งถึงโดยประมาณ (ETA) ให้อัปเดตการถ่ายโอนขาเข้าของคุณด้วย ETA ใหม่
 • แนบใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าในหลายตำแหน่งที่แท่นวางสินค้าเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย
 • รวมรายการบรรจุของการจัดส่งแต่ละรายการ
 • เขียนหรือแนบใบจ่าหน้าที่มีจำนวนในกล่องสำหรับกล่องหลักและกล่องด้านในทั้งหมด

การนัดหมายผู้ให้บริการจัดส่ง

หากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณเป็นพัสดุที่จัดส่งผ่าน UPS, FedEx, DHL หรือ USPS คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลานัดหมายกับคลังสินค้า เนื่องจากพวกเขามีกำหนดการนัดหมายสำหรับการจัดส่งนี้อยู่แล้ว

หากคุณทำการจัดส่งที่นอกเหนือจากวิธีการจัดส่งพัสดุมาตรฐานให้นัดหมายกับคลังสินค้า การจัดส่งเหล่านี้จะเรียกว่าการจัดส่งที่ไม่ใช่พัสดุ ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดส่งสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน (LTL) การจัดส่งสินค้าแบบเต็มคัน (FTL) และการจัดส่งสินค้าโดยรถบรรทุก U-haul

การนัดหมายสำหรับการจัดส่งที่ไม่ใช่พัสดุจะต้องดำเนินการล่วงหน้าภายใน 24-48 ชั่วโมงก่อนการจัดส่งที่คลังสินค้า การจัดส่งที่ไม่ใช่พัสดุใดๆ ที่ไม่มีการนัดหมายจะถูกปฏิเสธโดยคลังสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี