การทำความเข้าใจการเรียกเก็บเงินและการกำหนดราคา

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน 2 วิธีคือ เรียกเก็บตามการจัดการสินค้าและเรียกเก็บเป็นรายเดือน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามการจัดการสินค้า

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับบริการรับสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งทุกครั้งที่มีการจัดการคำสั่งซื้อ

บริการรับสินค้าและบรรจุหีบห่อ

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ ศูนย์จัดการสินค้าจะรับสินค้าที่สั่งซื้อและบรรจุหีบห่อ ค่าใช้จ่ายในการมารับสินค้าและบรรจุหีบห่อของคุณจะรวมค่าบรรจุภัณฑ์แล้ว

บริการจัดส่ง

ผู้จัดการความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณจะเชื่อมโยงอัตราค่าจัดส่งแต่ละรายการจากขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าของคุณกับบริการจัดส่งบนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพื่อให้ศูนย์จัดการสินค้าทราบว่าควรส่งคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าอย่างไร

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะอิงจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • บริการผู้ให้บริการจัดส่ง โดยกำหนดจากอัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน
  • น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น
  • จำนวนเขตการจัดส่งที่มีต้องเดินทางเพื่อจัดส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่

การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่

เครือข่ายการจัดการสินค้า Shopify จะใช้การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่เพื่อช่วยกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งหมายความว่าเครือข่ายดังกล่าวได้แยกสหรัฐอเมริกาให้เป็นเขตภูมิศาสตร์ และค่าจัดส่งของการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเขตพื้นที่ที่ต้องข้ามผ่าน

เขตการจัดส่งของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสินค้าอยู่ที่คลังสินค้าในเขต 1 เท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดการคำสั่งซื้อจากเขต 5 จึงแพงกว่าการจัดการคำสั่งซื้อที่เหมือนกันจากเขต 3 อย่างไรก็ตาม หากคุณมีสินค้าเดียวกันในคลังสินค้าที่เขต 6 การจัดการคำสั่งซื้อจากเขต 5 จะถูกกว่าการจัดการคำสั่งซื้อจากเขต 3 เนื่องจากการจัดส่งจะข้ามเขตเพียงเขตเดียวเท่านั้น

ยิ่งคุณมีจำนวนคลังสินค้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่คอยสต็อกสินค้าของคุณมากเท่าไร ค่าจัดส่งโดยรวมของคุณก็จะยิ่งถูกลงเท่านั้น เพราะการจัดส่งของคุณจะเดินทางข้ามเขตต่างๆ น้อยลง

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นค่าพื้นที่จัดเก็บสต็อกสินค้าคงคลังและโปรเจ็กต์พิเศษอื่นๆ ทุก 30 วัน รอบการเรียกเก็บเงินจะเริ่มนับจากวันที่ติดตั้งแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ครั้งแรก

ดูค่าใช้จ่ายของเครือข่ายการจัดการการสินค้าของ Shopify

ข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ Shopify รายเดือนของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
  2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินล่าสุด ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงิน
  3. ในใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิกที่ส่วนแอป

หากต้องการทราบรายละเอียดแยกย่อยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณจากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้คลิกที่การเรียกเก็บเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี