การอัปเดตอัตราระหว่างประเทศของ USPS

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ทาง USPS จะเพิ่มราคาสำหรับการส่งไปรษณีย์และจัดส่งสินค้าแบบจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราระหว่างประเทศของ USPS สำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เหตุผลในการเพิ่มราคา

USPS จะเพิ่มราคาของเนื่องจากข้อตกลงที่ทางสหรัฐฯ ได้ตกลงทำผ่านสหภาพไปรษณีย์สากล หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปดูที่การตัดสินใจ UPU ของ USPS

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

อัตราใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ยิ่งสินค้าที่จัดส่งหนักขึ้นเท่าไร และยิ่งความเร็วในการจัดส่งมากขึ้นเท่าไร อัตราที่เพิ่มก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ในกรณีที่คุณมีอัตราตามที่ตกลงใดๆ ก็ตาม ส่วนลดจะยังคงเหมือนเดิมและจะนำไปใช้กับราคาใหม่ที่กำหนด หากคุณต้องการดูบัตรอัตราใหม่ ก็ให้ติดต่อผู้จัดการผู้ขายที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี