การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

หมายเหตุ: เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify อยู่ในช่วงเข้าถึงก่อนใคร มีเพียงธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขอแนะนำเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

Shopify ใช้ประวัติยอดขายของตัวเลือกสินค้าและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในศูนย์จัดการสินค้าเพื่อประเมินจำนวนวันที่ตัวเลือกสินค้าในคลังของคุณจะพอจำหน่าย

ดูสินค้าคงคลัง

จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้คลิกสินค้าคงคลังในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพื่อดูจำนวนวันที่ตัวเลือกสินค้าในศูนย์จัดการสินค้าของคุณจะพอจำหน่าย

จำนวนวันที่สินค้าคงคลังจะพอจำหน่ายจะแสดงในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง

หมายเหตุ: การประเมินจำนวนวันที่สินค้าคงคลังจะพอจำหน่ายมีให้ใช้งานเฉพาะกับตัวเลือกสินค้าที่มีข้อมูลยอดขายแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หาก Shopify มีข้อมูลประวัติยอดขายของตัวเลือกสินค้านั้นไม่เพียงพอ คอลัมน์จะแสดงข้อความว่าไม่มีข้อมูล

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณเติมสินค้าคงคลังที่ศูนย์จัดการสินค้าได้

ขั้นตอน:

  1. จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้คลิกการตั้งค่า
  2. ในส่วนการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง ให้กำหนดจำนวนวันขั้นต่ำที่สินค้าคงคลังต้องพอจำหน่ายสำหรับสินค้าที่คุณต้องการ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนวันที่ตัวเลือกสินค้าคงคลังใดๆ พอจำหน่ายต่ำกว่าจำนวนวันขั้นต่ำที่กำหนดไว้ การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังจะแสดงอยู่บนหน้าหลักและหน้าสินค้าคงคลัง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี