การประมวลผลคำสั่งซื้อ

เพื่อให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณอย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมสินค้าของคุณแล้ว หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสินค้าของคุณ เช่น SKU โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายการจัดการคำสั่งซื้อของผู้ขายก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบกระบวนการต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการประมวลผลคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล

เงื่อนไขการจัดการคำสั่งซื้อ

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะจัดการคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อถูกทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว
 • ตัวเลือกสินค้าดังกล่าวมีการตั้งค่าที่ถูกต้อง: - ต้องมี SKU อยู่ใน Shopify admin

  • SKU ต้องไม่ซ้ำกัน
  • ตัวระบุตัวเลือกสินค้าต้องไม่ซ้ำกัน
  • บาร์โค้ดไม่สามารถเว้นว่างได้
  • ช่องบาร์โค้ดต้องตรงกับบาร์โค้ดบนสินค้าจริง
 • ที่อยู่ที่จัดส่งถูกต้อง

 • สินค้าคงคลังทั้งหมดในคำสั่งซื้อมีพร้อมจำหน่าย

กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณ

 2. หลังจากทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการสั่งซื้อแล้ว

 3. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะตรวจสอบยืนยันว่าสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขการจัดการคำสั่งซื้อได้

 4. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะกำหนดวันที่ต้องจัดส่ง ผู้ให้บริการจัดส่งที่จะใช้ และศูนย์การจัดการสินค้าที่จะสามารถจัดการคำสั่งซื้อ

 5. ระบบจะสร้างการจัดการคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ

 6. ศูนย์การจัดการสินค้าจะเลือก บรรจุหีบห่อ และติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและบันทึกการจัดส่งไปกับสินค้าที่จะทำการจัดส่ง

 7. ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะกำหนดเวลารับสินค้ากับผู้ให้บริการจัดส่ง

 8. ผู้ให้บริการจัดส่งมาถึงศูนย์การจัดการสินค้า รับสินค้าที่จะจัดส่ง และส่งการแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

 9. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะอัปเดตการจัดการคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณด้วยหมายเลขติดตามพัสดุที่ได้มาจากศูนย์การจัดการสินค้า หากจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

 10. ผู้ให้บริการจัดส่งเคลื่อนย้ายพัสดุผ่านเครือข่ายของตนและจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้า

การจัดการคำสั่งซื้อถูกระงับ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อ เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่รองรับประเทศนั้น การจัดการคำสั่งซื้อจะถูกระงับการดำเนินการและแบนเนอร์การแจ้งเตือนจะปรากฏในแอพเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ แท็ก Order hold (SFN) และแท็กแสดงข้อผิดพลาดจะนำมาใช้กับคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณอีกด้วย

จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คุณสามารถดูคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ รวมถึงเลิกระงับคำสั่งซื้อต่างๆ ได้

หากคุณไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เกี่ยวกับจำนวนการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ หมายความว่าคุณไม่มีคำสั่งซื้อที่ถูกระงับอยู่เลย

ดูการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนที่แสดงจำนวนตามถูกระงับ

ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนที่แสดงจำนวนตามถูกระงับ
 3. เลือกการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก
 4. คลิก "การดำเนินการ"> "ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ"

เมื่อคุณยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะยังคงอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ และคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อนั้นต่อได้โดยใช้บริการอื่นหรือยกเลิกและคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

เลิกระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนที่แสดงจำนวนตามถูกระงับ
 3. สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการเลิกระงับ ให้อัปเดตที่อยู่ของคำสั่งซื้อนั้น:

  1. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ
  2. ในส่วนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก "แก้ไข"
  3. อัปเดตที่อยู่ แล้วคลิก "บันทึก"
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเลิกระงับ

 5. คลิก "การดำเนินการ" > "ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ"

การสั่งซื้อที่ต้องส่งอีกครั้ง

เมื่อคุณส่งสินค้าในคำสั่งซื้ออีกครั้ง คุณต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อเดิมอีกครั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งเตือนการจัดส่งสำหรับการจัดส่งรอบใหม่ คุณสามารถทำให้เป็นคำสั่งซื้อฟรีโดยการให้ส่วนลด 100% และการจัดส่งฟรี คุณสามารถตระบุว่าคำสั่งซื้อเป็นการส่งสินค้าอีกครั้งด้วยแท็กหรือหมายเหตุคำสั่งซื้อเพื่อระบุสาเหตุที่มีคำสั่งซื้อนี้ให้ชัดเจน

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง
 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม > ทำซ้ำ
 4. ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปยังคำสั่งซื้อ: - คลิกเพิ่มค่าจัดส่งแล้วเลือกอัตราค่าจัดส่ง หากไม่ต้องการเรียกเก็บค่าจัดส่งใดๆ ให้เลือกการจัดส่งฟรี

  • ตัวเลือกเสริม: คลิกเพิ่มส่วนลดและใช้งานส่วนลด 100%
  • ตัวเลือกเสริม: ในแท็ก ให้เพิ่มแท็กเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นการส่งสินค้าอีกครั้ง เช่น Reshipment หรือ Reorder
  • ตัวเลือกเสริม: ในหมายเหตุ ให้เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นการส่งสินค้าอีกครั้ง
  • ตัวเลือกเสริม: คลิกภาษีเพื่อปรับการตั้งค่าภาษีสำหรับคำสั่งซื้อ
 5. ดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น - หากคุณไม่ได้เรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อ ให้คลิกทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว > สร้างคำสั่งซื้อ

  • หากคุณจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อและต้องการให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น ให้คลิกส่งอีเมลใบแจ้งหนี้และกรอกอีเมลให้เสร็จสิ้น
  • หากคุณจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อและมีรายละเอียดการชำระเงินของพวกเขา ให้คลิกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วป้อนรายละเอียดการชำระเงิน
  • หากคุณจะรอรับการชำระเงินภายนอก Shopify ให้คลิกทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการแล้วเลือกประเภทการชำระเงิน จากนั้นจึงคลิกสร้างคำสั่งซื้อ

ข้อผิดพลาดในการประมวลผลคำสั่งซื้อทั่วไป

ตรวจสอบสาเหตุทั่วไปที่คำสั่งซื้อไม่ได้รับการประมวลผลและวิธีแก้ไข

ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการต้องมีคลังสินค้าของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่ระบุไว้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีสินค้าคงคลังพร้อมจำหน่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าศูนย์การจัดการสินค้าปรากฏในรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งในส่วน Shopify admin ของคุณและตัวเลือกสินค้าของคุณมีชื่อตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์การจัดการสินค้าอยู่ในการตั้งค่าตัวเลือกสินค้า

ที่อยู่ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งได้ คุณจะได้รับอีเมลขอให้แก้ไขที่อยู่ คำสั่งซื้อจะจัดเก็บไว้โดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จนกว่าจะสามารถตรวจสอบยืนยันที่อยู่ได้ หลังจากที่ทีมส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้ออัปเดตที่อยู่แล้ว คำสั่งซื้อจะเริ่มกระบวนการจัดการสินค้าอีกครั้ง

สินค้าไม่ได้รับการจัดการโดย Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะประมวลผลคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อตัวเลือกสินค้าของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการได้รับการจัดการสินค้าคงคลังโดยการตั้งค่าเป็น Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี